Vypočujte si príhovor brata Ireneja k sviatku narodenia Pána.