„Boh, ktorý obohacuje svoju Cirkev stále novým potomstvom, chcel pripodobniť túto poslednú dobu dobám predošlým a šíriť katolícku vieru. Preto Vám vnukol zbožnú túžbu, aby ste si zvolili chudobu a prijali rehoľný život, venovali sa hlásaniu Božieho slova a po celom svete zvestovali meno nášho Pána Ježiša Krista.“

(Pápež Honorius III. sv. Dominikovi 18. januára 1221)

„Máme účasť na poslaní apoštolov a berieme na seba aj spôsob ich života tak, ako ho chápal sv. Dominik. Jednomyseľne žijeme spoločným životom, verne zachovávame evanjeliové rady, horlivo slávime spoločnú liturgiu, predovšetkým Eucharistiu a božské ofícium, horlivo pestujeme aj vnútornú modlitbu, ustavične študujeme a vytrvávame v zachovávaní rehoľných pravidiel. To všetko prispieva nielen k Božej sláve a k nášmu posväteniu, ale tiež to priamo slúži spáse ľudí.“                                         

(Základná ústava bratov Rehole kazateľov, § IV)

 

 

Rehoľa kazateľov (dominikánov) v predvečer 800-ročného jubilea pozýva

–         mužov od 16 do 34 rokov

–         23. – 25. októbra 2015

–         do Dominikánskeho kláštora vo Zvolene

  • zažiť „bežný“ dominikánsky život
  • hľadať svoje povolanie
  • počuť Slovo bratov kazateľov

–         prihlásiť sa do 15. októbra 2015