V nedeľu, 7. júla 2019, začala vo Vietname volebná generálna kapitula Rehole kazateľov (dominikánov), ktorá potrvá až do 4. augusta, kedy v našej reholi každoročne slávime svätého Dominika Guzmána, zakladateľa Rehole kazateľov. Volebná generálna kapitula sa vôbec prvýkrát uskutoční v krajine, ktorá nie je prevažne kresťanská.  Sprevádzajme modlitbami všetkých zúčastnených, ktorí okrem iného zvolia na obdobie 9 rokov nášho nového generálneho predstaveného.

Na záver zostáva len dodať: „sinťau“ :).