V súčasnosti, keď sme nútení byť kvôli pandémií doma a viac „spolu,“ veľmi rýchlo sa môžeme ocitnúť v situácií, v ktorej niekto rozpráva niečo o tretej osobe. V takomto okamihu môžeme pocítiť určitú bezradnosť, lebo sami sa nechceme zapojiť do posudzovania a ani nechceme zahanbiť toho, kto očierňuje. Otcovia púšte nám k tomu ponúkajú skvelú radu: „Keď brat hovorí pred tebou niečo zlé o inom bratovi, nezľakni sa ho a ani mu neprikyvuj, že má pravdu. Radšej mlč alebo povedz, že sám si hriešny a nehodný, preto nemôžeš posúdiť druhého. Takto zachrániš seba a aj svojho brata.“  

fr. Šebastián OP