Pred nejakým časom sme slávili Veľkú noc – najposvätnejšie obdobie roka. Ono slávenie vyvrcholilo nedeľným ránom. V to ráno, niekoľko žien hľadalo živého medzi mŕtvymi. Mužovia v bielom im však zvestovali, že ten, ktorý bol mŕtvy, žije. (Ne)možné, a(le) (ne)uveriteľné. Môžete si vybrať akúkoľvek kombináciu…je na čitateľovi, pre ktorú sa rozhodne. To, čo treba povedať je, že svetom sa pred vyše 2000 rokmi začala šíriť jedna závažná správa. A tá sa šírila rýchlejšie ako Covid. Je to správa o Kristovi, ktorý opäť žije a stal sa životom pre tých, ktorí ho počúvajú.

Náš Pán, keď vstal z mŕtvych a zjavil sa učeníkom, ktorí boli ustráchaní za zatvorenými dverami, dýchol na nich. A Duch je ten, ktorý oživuje, ktorý zo starého stvorenia robí nové stvorenie. Tak ako Boh vdýchol do neživej matérie, z ktorej bol vyformovaný človek (Gn 2,7), tak vdychuje Ježiš život svojim učeníkom prostredníctvom svojho Ducha. Vďaka jeho smrti a zmŕtvychvstaniu majú učeníci podiel na spoločnom živote Otca a Syna (Jn 14,20). A tento život je životom v plnosti.

Ako si predstaviť a aspoň trochu pochopiť život v Kristovi? Čo to vlastne znamená? Náš nový cyklus zamyslení mladých prináša pohľad na to, ako žije človek, ktorý verí v Krista. Čo znamená, že sme stvorení na Boží obraz? Kam nás vedie kresťanský život? Aké sú prostriedky na dosiahnutie jeho cieľa a čo sú prekážky, ktoré stretávame na ceste? Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky nám môže pomôcť podobenstvo o viniči (Jn 15), v ktorom Kristus prirovnáva seba k viniču a svojich učeníkov k výhonkom viniča. „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5). Zostať v Ježišovi znamená udržiavať sa vo vzťahu s ním. Náš kazateľský tím, ktorý sa rozšíril na 22 členov, napíše o tejto téme do konca júna ešte viac ako 30 kázaní.

fr. Vavrinec M. OP

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

1694 Kresťania, včlenení krstom do Krista, sú „mŕtvi hriechu“ a žijú „Bohu v Kristovi Ježišovi“ (Rim 6,11); tak majú účasť na živote Zmŕtvychvstalého. Nasledujúc Krista a spojení s ním, môžu napodobňovať „Boha ako milované deti“ a žiť „v láske“ (Ef 5,1-2) tým, že prispôsobia svoje myšlienky, slová a skutky zmýšľaniu „Krista Ježiša“ (Flp 2,5) a budú nasledovať jeho príklad.