V dnešnom evanjeliu zaznieva veta: „Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu.“ Významné stretnutie, o ktorom píše evanjelista Lukáš v druhej kapitole, sa na prvý pohľad môže javiť ako náhodné. Chrám je miesto, kde dochádza k stretnutiu človeka s Bohom. V tomto evanjeliu si však prítomnosť Ježiša zo všetkých ľudí uvedomia práve dvaja ľudia. Tým prvým je Simeon, o ktorom čítame, že: „Duch Svätý bol na ňom“ (Lk 2, 25). Druhou je prorokyňa Anna, ktorá v chráme medzi ľuďmi rozpoznáva v malom dieťati Spasiteľa sveta. Je to žena, ktorá ako píše Lukáš: „Z chrámu neodchádzala a vo dne v noci slúžila Bohu.“

Keď sa pozrieme na príbehy aj iných biblických postáv, môžeme vidieť, že vecou, ktorá ich spája, je ochota a túžba načúvať Bohu. Načúvajú mu a zároveň ho počúvajú, a Boh skrze nich koná. A preto si pri uvažovaní nad týmito postavami kladiem aj tieto otázky: „Ako je to so mnou? Dokážem druhých ľudí počúvať a vnímať?“

Počúvať druhých a načúvať im sa dá len vtedy, keď druhú stranu necháme hovoriť. Keď hovorí druhý človek, na to, aby sme ho skutočne mohli počuť, sa musíme stíšiť. Následne sa dokážeme započúvať do slov, ktoré by sme inak neboli schopní počuť. V tichu sa k nám dokážu priblížiť nie len druhí ľudia, ale aj sám Boh.

C. S. Lewis v jednej zo svojich kníh rozpráva príbeh o tom, ako skúsený diabol radí svojmu synovcovi, menej skúsenému diablikovi, že ak chce získať človeka pre seba, mal by mu myseľ neustále niečím rozptyľovať a zamestnávať, aby človeka vyviedol z ticha a pokoja, v ktorom by sa mohla stať úplná katastrofa: „Môže začuť Boží hlas!“ A tak mu radí, aby v človeku vyvolával neustále nutkanie robiť niečo „zaujímavejšie“ ako je snaha sa stíšiť. Sledovanie televízora, bezduché brázdenie internetu a ticho, ktoré môže byť veľmi prínosné, hneď zaplniť hudbou alebo rádiom.

Ježiš chodil často do ticha, na miesta mimo davu, no následne sa v hlučnom dave dokázal s človekom stretnúť, počúvať ho, prehovoriť k nemu. Dovoľme mu prehovoriť aj k nám a buďme vnímaví na jeho hlas a Slovo. Nepočúvajme len pasívne, ale skutočne. Možno aj my budeme podobne ako Simeon a Anna schopní začuť hlas Ducha a rozpoznať Ježiša v chráme. V chráme sŕdc ľudí okolo nás.

Viliam Paľaga