Praedicator Gratiae a milosť kázania v Cirkvi. Dominikánska rodina je hlboko vďačná nášmu Svätému Otcovi, pápežovi Františkovi, za napísanie jeho inšpiratívneho a povzbudzujúceho listu Reholi s názvom Praedicator gratiae pri príležitosti 800. výročia dies natalis sv. Dominika z Caleruegy. Incipit (názov) jeho listu je ozvenou historickej udalosti, keď pápež Honorius III. potvrdil kázanie ako poslanie rehole a dal Dominikovi a jeho bratom v Toulouse meno „kazatelia“. Pápež František vo svojom liste potvrdzuje, že kazateľ milosti je titul pripisovaný svätému Dominikovi „prevyšujúci iné tituly kvôli súladu s charizmou a poslaním Rehole, ktorú založil“, teda s milosťou kázania a s kázaním milosti.

Ďakujeme Svätému Otcovi za to, že je pre nás Petrom a že nás posilňuje vo viere (Lk 22,32). Ďakujeme pápežovi Františkovi za to, že pozdravil Dominikovu rodinu. Pripomíname si, ako Dominik z Caleruegy a František z Assisi stelesňujú sväté bratstvo a priateľstvo ako základ evanjelizácie v ich dobe. Tak ako my ďakujeme pápežovi Františkovi za jeho otcovskú starostlivosť a bratskú blízkosť vo vzťahu k reholi, aj my pozdravujeme jeho a Spoločnosť Ježišovu pri príležitosti 500. výročia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly v tomto istom roku Pána 2021. Je dobre známe, že významným aspektom tohto milostivého okamihu konverzie bola otázka, ktorá zmenila jeho život: „Čo keby som urobil to, čo urobil svätý František alebo svätý Dominik?“ Vskutku je úžasné, že pri tejto prozreteľnostnej súbežnosti jubileí spolubrat Ignáca, prvý pápež, ktorý si vybral meno František, píše list Dominikovej rodine!

Keď Svätý Otec vyjadruje svoje „vrúcne pozdravy … všetkým členom tejto veľkej rodiny, ktorá zahŕňa kontemplatívny život a apoštolské diela mníšok a rehoľných sestier, kňazské a laické bratstvá, sekulárne inštitúty a mládežnícke hnutia“, vyjadruje tým uznanie, že rodina kazateľov prakticky zahŕňa všetky životné stavy v Cirkvi. Z toho vyplýva, že spisy učencov, básnikov a mystikov rovnako ako umelecké diela, diela dobročinnosti a milosrdenstva členov jednotlivých vetiev našej rodiny sú uznávané ako formy alebo „druhy“ kázania. A čo je dôležité, členovia dominikánskej rodiny, ktorých hlasy boli umlčané mučeníckou smrťou, sú uznaní ako tí, ktorí ponúkajú mimoriadne výrečnú formu kázania.

Tým, že „hovoril buď s Bohom alebo o Bohu“, sv. Dominik stelesnil spolupôsobenie kontemplácie a činnosti a bol príkladom učeníka-misionára, ktorý pozýval k nasledovaniu a rozposlal ohlasovať cestu evanjelia. Stojí za to zvážiť, že Svätý Otec namiesto toho použil výraz misionára-učeníka. Možno nás pápež František pozýva, aby sme si uvedomili, že Boh, ktorý nás posiela na misiu, je ten istý Boh, ktorý je prítomný všade a neustále nás pozýva, aby sme Ho nasledovali ako učeníci.

Brat Gerard Francisco Timoner III, OP
Magister rehole
24. mája 2021, v deň spomienky prenesenia nášho Otca svätého Dominika