Zamyslenie na piatu pôstnu nedeľu 2021, pán Gabriel Silva, op

„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 12,20-33)

Pšeničné pole, Neil Williamson Flickr galéria.

Túto nedeľu nám Ježiš ponúka jarný obraz znovuzrodenia prírody, jedla a ovocia, všetkého kvitnúceho z toho, čo bolo zasiate. Zanecháva v nás imperatív, že ako jeho nasledovníci, kresťania, ktorými sme, nemôžeme zostať stáť na mieste. Je zbytočné zachovávať to, čo sme dostali alebo čo sme odhalili, ak to nevyužijeme  pre dobro. Alebo ak to nezdieľame s ostatnými. Konzervácia je sterilná. Zdieľať znamená kvitnúť a prinášať ovocie. Žijeme v časoch, keď sa zdá, že mnohí sa snažia viac rezervovať a zachovávať, ako zdieľať a vyžarovať. Časy, keď odrádzanie a vzdávanie sa získavajú na sile. „Je ľahké nakaziť sa vírusom skľúčenosti, ktorý sa niekedy šíri okolo nás,“ hovorí nám pápež František.[1] „Ale Pán nám dal účinnú vakcínu proti tomuto zlému vírusu: je to nádej; nádej, ktorá sa rodí z vytrvalej modlitby a každodennej vernosti nášmu apoštolátu. S touto vakcínou môžeme pokračovať so stále novou energiou, zdieľať radosť z evanjelia ako misijní učeníci a živé znamenia prítomnosti Božieho kráľovstva, kráľovstva svätosti, spravodlivosti a mieru. “

V uplynulom týždni sme oslavovali toho, ktorý žil v nádeji, a ktorý si ju uchovával v modlitbe a vo vernosti viere, Jozefa. U nás sa stal populárnym jeho obraz, na ktorom je vyobrazený ako spí. Dostal som otázku, prečo nám predstavujú svätého, ktorý vyzerá unavený? Nevypovedá to o tom, že Ježiš bol nepokojné dieťa? Alebo, že ho jeho pracovný a rodinný život vyčerpal, tak ako častokrát aj nás? Odpoveďou je, že to nie je naozajstným zámerom zobrazenia. Jozef je predstavovaný v spánku, pretože v evanjeliu sa hovorí, že Boh k nemu hovoril, keď spal. Preto, keď vidíme ležiaceho Jozefa, on sa modlí, hovorí k nemu Boh. Takto, vo viere, prijal veľmi zvláštnu situáciu svojej snúbenice a život, ktorý budú odteraz spolu zdieľať. Vďaka modlitbe v spánku si uvedomil, že jeho rodina bude musieť utiecť, že budú musieť žiť ako utečenci v cudzej krajine. A tiež prostredníctvom modlitby vo sne mu bolo povedané, aby sa vrátil do svojej krajiny. Jozef bol verný. „Na konci každej udalosti, ktorá má za protagonistu Jozefa, evanjelium poznamenáva, že vstáva, berie so sebou Dieťa a jeho matku a robí to, čo mu Boh prikazuje. Ježiš a Mária, jeho matka, sú skutočne najvzácnejším pokladom našej viery “[2]. Poklad, ktorý je našou nádejou, a ktorý sa dal svetu spoznať prostredníctvom viery prežívanej tými, ktorí šli pred nami. Je na nás, aby sme ho živili a žili v radosti. Nie, aby sme uchovali semeno, suché a sterilné ako zbytočný poklad, ale preto, aby mohlo byť zasiate do sveta, kde môže kvitnúť a prinášať ovocie a živiť ostatných.

[1] Pápež František v Iraku, 5. marca 2021

[2] Apoštolský list Patris Corde, 2020.