Prinášame zamyslenie brata Andreja k textom z 5. nedele v období „cez rok“. „Vy ste soľ zeme“ (Mt 5, 13). „Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5, 14).

Milí bratia a sestry, ak sa pozrieme na tieto dve jednoduché vety, čisto z prirodzeného hľadiska vidíme, že ide o veľmi dôležité prvky ľudského života.

Prečo? Soľ potrebujeme každodenne v našich kuchyniach.

Svetlo potrebujeme, aby sme videli. Zvlášť svetlo je veľmi potrebné aj preto, aby sme nenarazili do niekoho alebo niečoho. Potom si vieme dávať pozor. Soľ a svetlo používame ako súčasť nášho života. Skúsili ste už niekedy pohybovať sa po tme, alebo ste neosolili slávnostný obed? Aké to bolo? Ťažké sa pohybovať bez svetla. Nepríjemné je aj to, ak kuchárka zabudne do jedla pridať soľ.

Ježiš nás všetkých pozýva k tomu, aby sme sa stali svetlom a soľou. Vnášať svetlo evanjelia do tmy dnešnej doby. V Jánovom evanjeliu sa dočítame ako Ježiš povedal učeníkom: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8, 12.)

Tieto slová sú adresované aj pre kresťana modernej doby. Do doby, ktorá nevyhnutne potrebuje apoštola, ktorý nechá pohodlie a prijíma výzvu od samotného Pána: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16, 15). Samotným krstom je kresťan vyzvaný k apoštolátu. Je soľou zeme a svetlom sveta hlavne vo svojej rodine, v škole, na pracovisku, spoločenstvách … .

Pápež bl. Ján Pavol II. povedal: Tento svet je vinicou, je miestom, kde sú laici povolaní spĺňať svoje poslanie. Ježiš chce, aby boli ako všetci jeho učeníci.

Veľakrát sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú utrápení, sklamaní, znechutení … . Pomôžme im nájsť Ježiša, pravé Svetlo, ktoré prišlo na svet (porov. Jn 1, 9).

Ľudia chcú vidieť žitú vieru. Spomeňme si na slová apoštola Jakuba: „lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov“ (Jak 2, 26).

Určite žijú okolo nás ľudia, ktorí chcú počuť radostnú zvesť, ale ešte viac chcú vidieť našu vieru, ktorú preukazujeme skutkami lásky. Niekedy stačí milé slovo, pozornosť, venovať čas človeku. Pápež František hovorí: Kresťanský život nie je „byť v pokoji až kým sa nedostaneme do neba“, ale znamená ísť do sveta a ohlasovať Ježiša, ktorý zobral na seba naše hriechy, aby nás zmieril s Otcom.

Na záver použijem myšlienku od významného východného učiteľa Mahatmana Gándhího: „Určite by som sa stal kresťanom, keby kresťania boli kresťanmi 24 hodín denne.“

Je v tom veľká pravda, priznávam. Veď práve BOH nám posiela na cestu nášho života bratov a sestry, aby sme preukázali lásku. Lásku, ktorá má byť soľou a svetlom v živote každého kresťana.

Som soľou, som svetlom pre ľudí? Pomáham pri budovaní Božieho kráľovstva v mojom prostredí, kde ma BOH dal?

br. Andrej Peter Visokai OP