Na budúci piatok 25. marca slávi Cirkev slávnosť Zvestovania Pána. V tento deň o 17:00 hod. zverí Sv. otec František Rusko a Ukrajinu do ochrany Nepošvrneného Srdca Panny Márie pri osobitnej kajúcnej pobožnosti vo Vatikáne. Zároveň povzbudzuje k pripojeniu sa k tomuto zasväteniu aj všetkých biskupov, kňazov i všetok veriaci ľud na celom svete. Aj my vás chceme pozvať k tomuto úkonu zasvätenia v našom kostole. Program začne o 16:30 hod. pobožnosťou krížovej cesty. O 17:00 hod. budeme v kostole zdieľať priamy prenos z Vatikánu, po ktorom bude nasledovať slávnostná sv. omša. Všetkých srdečne pozývame.