V sobotu 6. februára 2016 sa v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach zišli rehoľníci z celej Košickej arcidiecézy s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, aby spoločne zakľúčili tento milostivý čas venovaný zasvätenému životu.

 

Program sa začal svätou omšou počas ktorej sa zúčastneným prihovoril otec arcibiskup a vo svojom príhovore vyjadril vďačnosť za prítomnosť mnohých zasvätených vo svojej diecéze. Po svätej omši sa všetci účastníci presunuli do Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas, kde mal príhovor pomocný biskup Prešovskej archieparche vladyka Milan Lach SJ. Žoviálnym spôsobom pomenoval aj zo svojej osobnej skúsenosti mnohé radosti ale aj úskalia zasväteného života, no zároveň potrebu svedectva osobného života. Po jeho príhovore Juraj Pigula OSA, ktorý program moderoval uviedol svedectvá dvoch rehoľníkov – don. Peter – salezián pôsobiaci niekoľko rokov na známom sídlisku Luník IX a sestra Adriana – dominikánka, ktorá je v súčasnosti riaditeľkou Gymnázia Tomáša Akviského v Košiciach.

Po svedectvách program pokračoval spoločným neformálnym stretnutím a pohostením v priestoroch Veritasu.