🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣

Ďalší cyklus kázní, tentoraz o „Vyznaní viery“, ktorý si pre nás pripravili naši mladí, sa končí. A mne je veru zaťažko napísať nejaké záverečné slová. Po toľkých nádherných a oslovujúcich úvahách sa totiž ťažko hľadajú patričné slová na koniec.

Vezmem si preto na pomoc jednu ľudskú bytosť, ktorá najlepšie vie, čo to znamená veriť: Pannu Máriu. Ona je totiž nielen Ježišovou matkou, ale aj jeho prvou a najlepšou učeníčkou a vďaka tomu našou najlepšou učiteľkou viery.

V Písme nájdeme mnoho dialógov viery. Dialógov, v ktorých Boh poveruje ľudí určitou úlohou: Abraháma (Gn 12, 1 – 4; 22, 12 – 19), Jakuba (Gn 32, 25 – 31), Mojžiša (Ex 4, 1 – 17), Gedeona (Sdc 6, 11 – 24), Samuela (1 Sam 3, 1 – 15),… Dialógov, v ktorých Boh oznamuje ľuďom narodenie ich dlhoočakávaného potomka: Abrahámovi (Gn 17, 15 – 22), Sáre (Gn 18, 9 – 15), Samsonovým rodičom (Sdc 13, 1 – 21), Zachariášovi (Lk 1, 5 – 20),… A vo všetkých týchto dialógoch je typické to, že posledné slovo má Boh alebo jeho posol. No je aspoň jeden dialóg, keď to tak nie je. Keď sa anjel Gabriel zjaví Márii a oznámi jej, že sa stane matkou Božieho Syna, Mária má v dialógu posledné slovo: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).

Kdesi som počul, že žena chce mať vždy posledné slovo 😉 . Zrejme to počul aj anjel Gabriel, keďže pri zjavení sa prorokovi Danielovi (Dan 8, 15 – 27; 9, 20 – 27) či kňazovi Zachariášovi (Lk 1, 5 – 20) si posledné slovo rezervoval pre seba, ale pri zvestovaní Panne Márii posledné slová prenechal… Žene s veľkým Ž.

Aké to ale boli slová? Tie najkrajšie, aké chce od každého jedného z nás počuť Boh: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Nie sú to slová obyčajného podriadenia sa Bohu ako niekomu mocnejšiemu. Sú to slová túžby. Ako bláznivo zamilovaný človek urobí všetko to, čo si len zmyslí milovaná osoba, tak Mária robí všetko to, čo si zmyslí Boh. Zamilovaný znesie na zem milovanému aj modré z neba. Mária zniesla na zem Milovanému jeho Slovo z neba. V jej skutku viery, v jej fiat pri Zvestovaní je toľko túžby a lásky… Takto nás učí veriť Mária!

Každý svojim fiat Božiemu slovu, nech by bolo akékoľvek všedné a nepatrné, znesieme kúsok modrého z neba pre ľudí v našom okolí. Viera prináša kúsok neba aj do najtemnejších okamihov ľudského života. Vitajte v Máriinej škole viery!

Alan Ján Dely OP