​Tento raz sme sa stretli na „Zaži život v kláštore“ v Košiciach​,​ v kláštore našich bratov.  Bolo to cez víkend 2. – 4.11.

Naše stretnutie bol​o práve​​ v dušičkovej oktáve.  Navštívili nás traja záujemcovia Šebo, Patrik a Milan.

V piatok sme začali  sv. omšou a po nej večerou a spoločným zoznámením sa. V sobotu sme sa tradične zapojili do života bratov v kláštore. Boli sme prítomní na modlitbách  a spoločnom stolovaní. Témou týchto dní bolo uvažovanie nad povolaním prvých apoštolov z Jánovho evanjelia (Jn 2,35-42).

Brat Vavrinec poukázal na Ježiša, ktorý dáva vždy prvý impulz pri povolaní človeka. Ján s dvoma učeníkmi videli Ježiša prechádzať okolo nich a to bol moment, ktorý upútal ich pozornosť. V druhej prednáške br. Matej predstavil záujemcom biblickú postavu Samuela (Sam 3,1-10).

Jeho pohotovosť nasledovať Pánov hlas a jeho vytrvalosť a trpezlivosť pri rozpoznávaní Pánovho hlasu. Počas sobotňajšieho dňa sme sa spoločne prešli na cintorín na Rozálii, kde sme sa modlili za duše v očistci.

V nedeľu naši záujemcovia mali možnosť využiť ponuku duchovného rozhovoru, čo myslím ocenili. Po sv. omši a spoločnom obede s bratmi sme spoločne zdieľali strávený čas v kláštore, po ktorom sme sa rozlúčili.

br Matej OP