Počas víkendu 25.-27.1 sme vo zvolenskom kláštore mali znovu akciu známu
pod názvom „Zaži život v kláštore“, ktorú konáme približne štyrikrát do
roka.

Vo Zvolene- Západ, kde pôsobíme  nás navštívili dvaja Tomášovia z

Bratislavy a Serede a Aleš z Prahy. Spolu s bratmi mali možnosť byť a
zdieľať niekoľko dní život v kláštore. Počas soboty odzneli pre našich
návštevníkov dve prednášky od br. Ireneja a br. Mateja. Sv. Dominik,
začiatky rehole a jeho charizma ohlasovať pravdu evanjelia na cestách to
bola prvá téma. Po obede sme sa spoločne zamysleli nad Božím volaním
človeka. Boh sa k nám prihovára  cez stvorene veci – vonkajšok, ale aj z
vnútra, srdcu človeka. Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty
si môj (Iz43,1)