V súlade s najstaršou dominikánskou tradíciou si žilinskí bratia dominikáni pripravili sériu kázní pro tempore paschali. Témy, ktorými chcú počas tohtoročného pôstneho obdobia vtiahnuť poslucháčov to prežívania tajomstva pôstu sú nasledovné: pôst, sviatosť zmierenia, modlitba, odpustenie a almužna. Vypočuť si ich môžte prísť každú pôstnu nedeľu do Kostola sv. Barbory v Žiline na sv. omše o 8:00, 11:00 a 15:30.