🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

„Pozor, môj pane, na žiarlivosť; je to zelenooká príšera, ktorá sa vysmieva mäsu, ktorým sa živí,” hovorí sa v Shakespearovej tragédii Othello, v ktorej je práve žiarlivosť centrálnou témou. Nielen Shakespeare vystríha pred touto vlastnosťou. Keby sme urobili prieskum, pravdepodobne by sme sa mohli presvedčiť, že žiarlivosť je v medziľudských vzťahoch prevažne vnímaná ako negatívna a neželaná vlastnosť. Ako je teda možné, že dokonalý a láskavý Boh o sebe hovorí, že je „žiarlivý Boh” (Ex 34, 14) ? Na tento zdanlivý nesúlad sa pozrieme s tým najpovolanejším – svätým Tomášom, ktorý hovorí, že žiarlivosť nie je vždy zlá a dokonca vždy vychádza z intenzity lásky.

Svätý Tomáš hovorí, že každá žiarlivosť má zdroj v láske k svojmu objektu, ktorým môže byť napríklad iný človek. Láska je podľa Tomáša pohybom k svojmu objektu. Silná láska túži odstrániť všetky prekážky, ktoré jej bránia v tomto pohybe. To znamená, že ak človek z akéhokoľvek, hoci aj sebeckého dôvodu miluje druhého človeka, prirodzene prichádza na scénu žiarlivosť, ktorá chce zabezpečiť ochranu tohto človeka.

Toto sa však môže diať dvoma spôsobmi. Preto Tomáš rozlišuje medzi žiadostivou a priateľskou žiarlivosťou. Žiadostivá žiarlivosť je motivovaná ochranou objektu lásky pre svoje vlastné potešenie. Ide napríklad o prípad dvoch milencov, kedy muž žiarli na ženu pretože chce, aby patrila iba jemu, nakoľko z nej má potešenie. Na druhej strane, priateľská žiadostivosť je motivovaná prianím toho najlepšieho druhej osobe. To milujúceho vedie k túžbe po odstránení všetkého, čo narúša dobro milovaného.

A práve tu tkvie odpoveď na otázku, ktorú si v tomto zamyslení kladieme. Boh je žiarlivý, avšak v jeho prípade ide o priateľskú žiarlivosť, ktorá je prejavom jeho nekonečnej lásky k nám. Pretože nás miluje, chce pre nás to najlepšie a jeho žiarlivosť je na mieste. Možno povedať, že je v našom najvyššom záujme, aby nás Boh ochraňoval od všetkého, čo chceme uprednostniť pred ním samým, ktorý je našim konečným cieľom a dokonalým šťastím. Božia žiarlivosť nás neobmedzuje. Práve naopak – vedie nás ku skutočnej slobode.

Vďaka Bohu za túto žiarlivosť, ktorá nás môže uchrániť pred mnohými nešťastnými voľbami, ktoré by nás v konečnom dôsledku zotročili.

Lukáš Žemla