Kniha prežije väčšinu svojich dní na poličke. Strávi teda život, ktorý je z veľkej časti uzavretý a schováva si svoj obsah pre prípad, že by ho mohla potrebovať inokedy. Oveľa viac času trávime pozeraním sa na chrbát knihy, než skúmaním slov v nej obsiahnutých.

Tento bočný pohľad je ako pohľad na profil dominikánskeho mnícha na jeho chórovom mieste, ktorý zazreli veriaci, ktorí nazerajú cez clonu. Rovnako ako kniha na poličke, brat drží cudzie slovo v úschove. Brat uchováva Slovo vo svojom vnútri a zostávajúc v jeho prítomnosti je živený jeho spasiteľnou silou a poháňaný kontemplovať jeho pravdu.

Rovnako ako mních, aj kniha sedí v tichu, na svojom mieste podporovaná svojím okolím. Bez okolitých kníh by padla. Táto vzájomná podpora udržiava knihu, uchováva jej obsah a v prípade potreby ju robí ľahko dostupnou. Príležitostne sa kniha vytiahne z police, aby sa o svoj obsah podelila so zvedavým okolím.

Podobne aj brat vychádza zo svojho chórového miesta, aby sa podelil o uvažovanú pravdu, ktorá bola vpísaná do jeho srdca. Robí to svojím vlastným spôsobom, podľa návrhov Autora, aby využil svoje jedinečné dary a schopnosti pre dobro iných. Vychádza z ticha, aby smelo hlásal učenie Ježiša Krista. Toto kázanie, tento Ježiš Kristus, je ten istý včera, dnes a naveky. Táto pravda pretrváva v srdci brata kazateľa a živí sa jeho modlitbou, štúdiom a kontempláciou.

Tak ako je účelom knihy niesť jedinečné slová, ktoré sú v nej obsiahnuté, tak aj Božie Slovo je udelené bratovi dominikánovi. Tak ako je knižnica štruktúrovaná tak, aby udržiavala, uchovávala a informovala o tom, čo lemuje jej police, tak aj dominikánske bratstvo robí to isté pre bratov, ktorí „lemujú“ jeho priestory. Poskytuje ticho, ktoré umožňuje, aby sa uskutočnilo dielo Slova, a tak bolo účinné v poslaní zaplniť sieň neba tými, ktorí sú formovaní tým istým prekypujúcim Slovom. Práca kázania nie je len to, čo sa odohráva na kazateľnici. Práca kázania je skôr kultiváciou Slova na stránkach srdca brata, ktorý bol zasvätený kontemplácii tohto Slova.

https://www.dominicanajournal.org/the-life-of-the-friar-the-life-of-the-book/

Obrázok: commons.wikimedia.org