Ábelová – Pustý Dvor je miestom, kde sa Boh dotýka človeka. Počas roka sa tu koná množstvo akcií, krásnych stretnutí či duchovných obnov. Avšak nič z toho, čo bolo naplánované počas posledných mesiacov, sa nemohlo uskutočniť… No napriek tomu sa život na tomto krásnom mieste nezastavil. Aby sem ľudia mohli prichádzať, je potrebné starať sa o chod celého Pustého Dvora a verte, že stále je tu práce ako na kostole 😊. Posledné týždne sa tu vystriedalo niekoľko ľudí, aby svojou prácou pomohli k zveľadeniu tohto diela… Ťahali sa omietky, robila sa strecha na pustovni, pílilo, rúbalo a prenášalo sa drevo, kosilo a ,,traktorovalo sa“, umývalo, upratovalo…a sem-tam sa niečo aj pokazilo 😊… Vo fotogalérii nájdete fotografie z posledných pracovných dní. Veríme, že sa tam aj s Vami budeme môcť spoločne čoskoro stretnúť!!!