Ak počujeme niekoho hovoriť o „dominikánoch“, hneď si spomenieme na inkvizíciu a „čiernu legendu“ z 18. storočia, ktorou osvietenstvo rozširovalo obraz stredoveku ako temného veku povery a náboženského fanatizmu. Tí, ktorí majú menej predsudkov – a viac poznania – si hneď spájajú dominikánov so svätým Tomášom Akvinským, s modlitbou ruženca, s obrazmi Fra Angelica.

Málokto si okamžite spomenie na ich zakladateľa, ktorého meno bolo základom pre bežné označenie jeho nasledovníkov. Dodnes je Dominik z Caleruegy (predtým nazývaný „de Guzmán“ podľa šľachtického rodu; podľa historiografickej tradície jej najslávnejším synom), dosť málo známy. Určite nie je tak populárnym svätcom ako mnoho ďalších, oveľa slávnejších než on: Tomáš Akvinský, Katarína Sienská, Vincent Ferrerský, Martin de Porres. Môže to byť preto, že jeho život – aspoň navonok – nebol poznačený mimoriadnymi skutočnosťami, nečakaným zvratmi, ohromujúcimi zázrakmi. Založenie rehole bolo výsledkom postupných krokov: Dominik pochopil potrebu nového ohlasovania evanjelia a prijal vnuknutie Ducha, ktorý ho viedol k tomu, aby sa jeho plán stal skutočnosťou.

Teraz, pri 800. výročí jeho smrti, alebo – keď použijeme liturgický a teologický jazyk – jeho dies natalis, jeho „dňa narodenia“ pre nebo, si ho chceme nielen pripomenúť, ale urobiť jeho svätosť známejšou a zdôrazniť jeho úlohu v dejinách Cirkvi.

Originál : https://dominicus800.op.org/en/st-dominic/

Neznámy autor, Sv. Dominik pri stole so svojimi bratmi, medzi rokmi 1235 – 1240, kostol Santa Maria della Mascarella e di San Domenico v Bologni. Toto je najstaršie zobrazenie svätého Dominika.

Poznámka: Na stránke https://dominicus800.op.org/ je v rámci jubilea prezentovaný stručný životopis sv. Dominika od brata Gianni Festa OP, ktorý je rozdelený do desiatich kapitol. Postupne budeme prekladať a uverejňovať jednotlivé kapitoly, aby sme tak sprístupnili životopisné črty nášho duchovného otca od renomovaného znalca cirkevných dejín a zvlášť dejín našej rehole, ktorý je zároveň postulátorom pre kauzy svätých, teda koordinátorom, ktorý za rehoľu predkladá do Vatikánu oficiálne dokumenty v rámci procesu svätorečenia členov rehole.