Na stránke op.org je v rámci jubilea prezentovaný stručný životopis sv. Dominika od brata Gianni Festa OP, ktorý je rozdelený do desiatich kapitol. Postupne budeme prekladať a uverejňovať jednotlivé kapitoly, aby sme tak sprístupnili životopisné črty nášho duchovného otca od renomovaného znalca cirkevných dejín a zvlášť dejín našej rehole, ktorý je zároveň postulátorom pre kauzy svätých, teda koordinátorom, ktorý za rehoľu predkladá do Vatikánu oficiálne dokumenty v rámci procesu svätorečenia členov rehole. Životopis sv. Dominika – kapitola I.