Presný dátum Dominikovho narodenia nie je istý: najnovšie historické výskumy naznačujú, že sa narodil okolo roku 1174 v Caleruege, malom mestečku starej Kastílie v Španielsku. Podľa starobylých prameňov o jeho živote boli jeho rodičmi Felix a Jana; mal tiež dvoch bratov, z ktorých jeden sa stal (diecéznym) kňazom a druhý, Mannes ho nasledoval a vstúpil do rehole. Jeho matka, veľmi zbožná žena, bola známa svojím súcitom a charitatívnou horlivosťou voči chudobným v tomto regióne, až do tej miery, že údajne urobila veľa zázrakov v prospech chudobných. Pred Dominikovým narodením mala sen o malom psíkovi s horiacou fakľou. Tento obraz si vysvetľovala ako nebeskú predzvesť toho, že dieťa bude „určené stať sa svetlom pre pohanov“ (Jordán Saský, Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum, 1 – ďalej len Libellus, s číslom odseku). Dominikova krstná mama zasa uvidela na jeho čele hviezdu: „Boh, ktorý vopred pozná budúce veci, si prial ukázať, že toto dieťaťa bude niekým významným. A tak žene, ktorá držala Dominika v náručí pri krstnom prameni, v sne ukázal tento výjav. Tejto jeho duchovnej matke sa skutočne zdalo, že malý Dominik má na čele hviezdu, ktorá zaliala svojím svetlom celý svet. To sa stalo, aby pochopili, že je predurčený, aby bol svetlom národov, aby osvecoval tých, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti. Rovnako ako ranná hviezda, žiaril vo svete a zdalo sa, že s ním sa v našich dňoch zrodilo nové svetlo. Svetlo, ktorého nádhera je dnes rozliata po celom svete. Bola to táto vznešená pani, ktorá ohromená veľkosťou videnia s veľkou radosťou povedala Dominikovej matke, čo videla.“ (Humbert z Romans, Legenda Maior, 3 – ďalej LM, s číslom odseku). V stredoveku sa tieto znaky sprevádzajúce narodenie niektorých detí interpretovali ako nadprirodzené zjavenie ich budúcej svätosti. Neskôr sa tieto obrazy stali stálou súčasťou Dominikovej ikonografie. Hviezda často reprezentovala metaforu vyžarovania jeho nebeskej múdrosti.

Zdá sa, že od prvých rokov dieťa potvrdzovalo tieto vysoké očakávania. Hagiografické pramene však v skutočnosti preberajú myšlienku puer senex. Vzor, ktorý sa opakuje od starobylých čias v životopisoch svätých. Teda, že malý Dominik mal „veľmi dobrý charakter“, hoci bol mladý, „mal zrelosť starca a neochvejnosť mravov“ a že už od mala začal „kráčať dokonalou cestou“ a „až do konca zachoval jasnú ozdobu svojho panenstva nepoškvrnenú“(Libellus 8). Jeho rodičia ho zverili strýkovi, ktorý bol arcikňazom, aby ho učil cirkevné disciplíny, „aby bol od svojich prvých rokov preniknutý vôňou svätosti“ (Libellus 5). Neskôr bol poslaný na univerzitu v Palencii, kde po absolvovaní slobodných umení začal študovať teológiu. Hovorí sa, že v čase hladomoru, ktorý zasiahol Palenciu, predal Dominik svoje cenné pergamenové texty, aby nasýtil jej obyvateľov:

„Keď bol študentom v Palencii, nastal hladomor, ktorý zasiahol takmer celé Španielsko.“ Pohnutý súcitom s chudobnými, pri pohľade na ich utrpenie, rozhodol sa uskutočniť Pánovu radu a urobiť všetko, čo bolo v jeho silách, aby zmiernil biedu zomierajúcich chudobných. Predal všetky svoje veci, dokonca aj svoje knihy, ktoré veľmi potreboval. Založil centrum pre pomoc chudobným a všetko im rozdal.“ (Libellus 10).

Tento príbeh, ktorý si pamätali svedkovia pri jeho procese svätorečenia, je veľmi významný: štúdium malo pre dominikánov vždy veľký význam a intelektuálne povolanie je špecifickým znakom ich identity, takmer charizmou rehole. Tento príbeh však jasne ukázal, že ani knihy a kultúra nemôžu dostať prednosť pred súcitom a láskou k blížnemu.

Fr. Gianni Festa OP

Originál: https://dominicus800.op.org/en/st-dominic/

Obr.: Guido zo Sieny, Svätý Dominik so symbolom hviezdy, druhá polovica 13. storočia, Múzeá umenia na Harvardskej univerzite, Fogg Art Museum, Cambridge (MA) (Massachusetts, USA)