Sledujte živý prenos z nášho kostola sv. Dominika vo farnosti Zvolen – Západ. Pozývame vás na online spoločné slávenie sv. omší a liturgie hodín s našou komunitou v nižšie uvedených časoch.

Sv. omše nájdete aj v archíve – kliknite sem.

Nech nás Pán Boh žehná v týchto náročných chvíľach,

Vaši bratia dominikáni

Pondelok – piatok
6:00 sv. omša
7:00 ranné chvály s posvätným čítaním
12:30 modlitba cez deň
(v piatok nasleduje ruženec)
17:20 posvätný ruženec
(modlí sa Ružencové bratstvo)
18:00 sv. omša (konventná)
(v piatok sv. omša o 19:00)
18:45 vešpery
(v piatok vešpery o 18:00)

Sobota

7:00 ranné chvály s posvätným čítaním
8:00 sv. omša (konventná)
12:30 modlitba cez deň
18:00 sv. omša
18:45 vešpery

Nedeľa
7:30 sv. omša
8:30 ranné chvály
9:00 sv. omša (konventná)
10:30 sv. omša
12:30 modlitba cez deň s posvätným čítaním
18:00 sv. omša
19:00 adorácia
20:00 vešpery