POČAS NEDELE 19. JÚNA 2022 SA KONÁ 

CELOMESTSKÁ EUCHARISTICKÁ PROCESIA

KTORÁ ZAČÍNA O 9:30 HOD. SV. OMŠOU

V KATEDRÁLE SV. ALŽBETY.

Z TOHOTO DÔVODU SA NEKONAJÚ V STAROM MESTE

SV. OMŠE V OSTATNÝCH KOSTOLOCH OD 9:00 – 12:00 HOD.

V NAŠOM KOSTOLE SÚ ZRUŠENÉ 

SV. OMŠE O 9:00 A 11:00 HOD. 

(ÚMYSLY TÝCHTO SV. OMŠÍ BUDÚ ODSLÚŽENÉ TÚTO NEDEĽU PRI OSTATNÝCH SV. OMŠIACH)

VŠETCI STE SRDEČNE POZVANÍ 

NA EUCHARISTICKÚ PROCESIU.