🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Už ste sa niekedy zamýšľali, akú veľkú silu môže mať napohľad jednoduché, no v skutočnosti také mocné pomazanie na čelo? Katechizmus katolíckej cirkvi charakterizuje sviatosť birmovania ako prijímanie plnosti Ducha Svätého.

Sviatosti birmovania predchádza príprava srdca na cestu, tak ako sa pripravujeme na putovanie a plníme si batoh všetkým, čo potrebujeme, a ak už máme zbalené všetko, prichádzame pred tvár Pána Ježiša, ktorý nás „posilňuje, označuje svojou pečaťou a vkladá do srdca závdavok ducha“ (2 Kor 1, 21 ⎼ 22).

Túto sviatosť mi neustále pripomína znak kríža na čelo od mojich blízkych. V okamihu, keď sa cítim slabá či so strachom a batohom na chrbte, prichádzajú ku mne s láskou, naťahujú ruku k môjmu čelu a v jednoduchom úkone, ale takom mocnom, ma posilňujú na mojej ceste. Vtedy v mojom vnútri už neprebýva strach, ale prichádza pokoj a sila, s ktorými môžem prichádzať na miesta nepoznané. Zdokonaľujúci viditeľný znak udeľujúci sa na čelo pri sviatosti birmovania nás obdarúva práve tým ⎼ duchovnou silou a radosťou na oddialenie strachu a hanby vo vyznaní Kristovho mena.

Pomazaním máme účasť na poslaní Krista a plnosti Ducha. Podľa Tomáša Akvinského každá zo zložiek krizmy ukrýva v sebe tajomstvo.

Olivový olej sa používa na vytvorenie ohňa a prináša tak teplo vôkol seba, ako aj my, pomazaní týmto olejom, sme povolaní prinášať hrejivé slová nášho nebeského Otca do celého sveta. Zároveň tento olej poukazuje aj na takzvané udržiavanie. Prijímame plnosť Ducha Svätého, ktorá udržiava svetlo našej duše, tej, ktorá horí pre Krista, „… aby sa tak vo svietniku ustavične udržiavalo svetlo“ (Lv 24, 2).

Zároveň krizma nám naznačuje, aby sme boli balzamom, ktorý lieči rany tým, ktorí majú skrúšené srdce. A tak ako preniká jeho vôňa, máme šíriť radosť z poznania nášho nebeského Otca, pretože ako apoštol hovorí: „My sme dobrá vôňa Kristova.“ (2 Kor 2, 15)

S batohom na chrbte a „pomazaní olejom radosti“ (Žalm 44, 8) môžeme kráčať po cestách neznámych bez strachu, pretože Boh nás obdaril a udelil nám nezmazateľnú pečať, ktorá chráni naše srdce.

Kristína Železníková