Dominikánske bratstvo laikov sv. Kataríny Sienskej vo Zvolene-Západ oslavovalo.

Po štyroch rokoch čakania, ktoré spočívalo v stretávaní sa bratov a sestier a v hlbšom spoznávaní samotnej dominikánskej rehole, skladali dve sestry, Miroslava Klára Hubertová a Anna Júlia Karbanová, svoje doživotné sľuby v bratsve. Stalo sa tak 26. septembra 2015 v Kostole sv. Dominika vo Zvolene. Obe sestry sú veľkým prínosom pre naše bratstvo. Vek jednej z nich prináša so sebou aj múdrosť, ustálenosť a pokojný prístup, ktoré sú pre spoločenstvo tak dôležité.

Tešíme sa tiež aj dvom novickám. Obrady prijatia sa konali v ten istá deň hneď po sv. omši. Do noviciátu boli prijaté Elena Magdaléna Hricová a Emília Margita Babiaková.

Všetkým našim sestrám vyprosujeme veľa Božieho požehnania, aby ten prvotný horlivý zápal pre rehoľu nevyprchal a boli prínosom pre dominikánsku rehoľu.

Sv. Dominik, oroduj za nás slabých!

sr. Anna Zárubová