Farnosť Zvolen – Západ oslávila 20 rokov od svojho vzniku. Miestni dominikáni spolu s farníkmi si pre verejnosť pripravili bohatý program. Vrcholom osláv bola slávnosť spojená s uložením ostatkov sv. Zdislavy v kostole sv. Dominika.


Celý víkend od 26. do 30. októbra sa všetci mohli zúčastniť rôznych prednášok, workshopov či posedení s bratmi dominikánmi. Svojich niekdajších farníkov vo Zvolene prišli navštíviť aj takí, ktorí tu kedysi pôsobili.
V sobotu si prišli na svoje hlavne rodiny s deťmi, ale aj všetci umelecky cítiaci ľudia. Pripravená bola aktivita, pri ktorej sme spoznali typické slovenské remeslo – modrotlač. Predstaviť ju prišiel jeden z posledných modrotlačiarov na Slovensku Peter Trnka, ktorý sa toto remeslo naučil od svojho starého otca.

Každý si tu mohol vyrobiť šatku či obrúsok s potlačou podľa svojho vkusu.
Zároveň boli v priestoroch kláštora pripravené prednášky na zaujímavé témy. Dopoludnia sa miestnym prihovoril páter Patrik P. Vnučko o Božom Slove a zobrazení Svätej Trojice v umení. Vysvetlil, že písmo vychádza z obrazu a priblížil aj vznik hebrejčiny a ďalších písem, ktoré vznikali z obrazu. Popoludní sme privítali pátra Gabriela P. Hunčagu. Predstavil nám knihu o živote sv. Dominika, ktorú tento rok vydalo vydavateľstvo Dominikáni.
Po večernej sv. omši sa všetci streli v Klube u Jakuba, kde si mohli pozrieť prezentáciu, ktorá obsahovala fotografie zo vzniku farnosti – sv. omše slúžené v miestnej škole, posvätenie základného kameňa, stavebné práce, ale aj mnohé farské akcie či slávnosti. Osláv sa zúčastnili aj mnohí veriaci, ktorí spolupracovali pri samotnom zakladaní farnosti či pomáhali na stavbe kostola a kláštora. Ako viacerí uviedli, začiatky neboli ľahké.
Vrcholom osláv 20. výročia vzniku farnosti bola slávnostná sv. omša v utorok 30. októbra, ktorú celebroval vikár banskobystrickej diecézy Branislav Koppal. Po jej skončení boli v kostole sv. Dominika uložené ostatky laickej dominikánky, matky a manželky sv. Zdislavy, patrónky rodín a manželstiev. Za svätú ju vyhlásil Ján Pavol II. 21. mája 1995. Každý, kto navštívi dominikánsky kostol vo Zvolene, sa môže pomodliť pri týchto relikviách, uctiť si tak túto sväticu a prosiť o milosti pre svoju rodinu.
Farnosť Zvolen – Západ vznikla 31. októbra 1998. Kostol s kláštorom boli postavené medzi panelákmi v strede sídliska Západ, čo mnohí považujú za výhodu priblíženia sa k miestnym obyvateľom. Do diania vo farnosti sa vždy zapájalo mnoho rodín hlavne s malými deťmi. Dnes sú tieto deti dospelé a kostol sv. Dominika navštevujú už so svojimi ratolesťami.