Text antifóny k sv. Dominikovi

Latinsky

O spem miram, quam dedisti mortis hora te flentibus, Dum post mortem promisisti te profuturum fratribus!
R/ Imple, Pater, quod dixisti, nos tuis juvans precibus.

V/ Qui tot signis claruisti in ægrorum corporibus, Nobis opeme ferens Christi, ægris medere moribus.
R/ Imple, Pater, quod dixisti, nos tuis juvans precibus.

V/  Gloria Patri, et Filio, et Spiritu i Sancto.
R/ Imple, Pater, quod dixisti, nos tuis juvans precibus.

V/ Ora pro nobis, beate Pater Dominice.
R/ Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. 
Deus, qui Ecclesiam tuam
beati Dominici, Confessoris tui, Patris nostri,
illuminare dignatus es meritis et doctrinis:
concede ut ejus intercessione temporalibus
non destituatur auxiliis,
et spiritualibus semper proficiat incrementis.
Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

Slovensky

Ó, vzácna nádej, ktorú si zanechal tým, čo v hodine tvojho umierania plakali nad tebou, a ty si im sľúbil, že po smrti budeš pomáhať bratom.
R. Splň, otče, čo si sľúbil, a pomáhaj nám svojím orodovaním.

V. Ty, ktorý si sa preslávil toľkými zázrakmi na telesne chorých, vypros nám u Krista pomoc a vylieč choroby našich duší.
R. Splň, otče, čo si sľúbil, a pomáhaj nám svojím orodovaním.

V. Sláva Otcu i Synovi i Duchovi Svätému.
R. Splň, otče, čo si sľúbil, a pomáhaj nám svojím orodovaním.

Modlime sa: 
Bože, ty si milostivo osvietil svoju Cirkev
zásluhami a učením svätého Dominika,
vyznávača svojho a nášho Otca,
daj nech jej na jeho orodovanie
nechýba pomoc v časných veciach
a nech ustavične rastie v hodnotách duchovných.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Litánie k sv. Dominikovi

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste uslyš nás.
Kriste vyslyš nás.

Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,

Svätý Otec Dominik, oroduj za nás.
Matky Božej milované dieťa,
Svetlo Cirkvi,
Učiteľ pravdy,
Ruža trpezlivosti,
Ľalia čistoty,
Darca svätej múdrosti,
Kazateľ milosti,
Obnoviteľ apoštolského kázania,
Božou milosťou oplývajúci,
Horiaci oheň Božej lásky,
Obeta lásky k dušiam,
Príklad neochvejnej vytrvalosti,
Srdce víťaznej láskavosti,
Duša telo ovládajúca,
Vzor uzobranosti,
Učiteľ rozhovorov s Bohom a o Bohu,
Verný hosť Najsvätejšej sviatosti,
Horliteľ rehoľnej chudoby,
Soľ zeme,
Víťaz nad bludármi,
Útecha zarmútených,
Otec hriešnikov,
Pomocník núdznych,
Milovaný otec a nádej Rehole kazateľov,
Aby sme večnú blaženosť dosiahli,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane!
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane!
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami!

V. Oroduj za nás, svätý Otec Dominik.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Bože, milosrdný Otče,
nech tvojej Cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie svätého Dominika,
vynikajúceho hlásateľa tvojej pravdy,
na jeho orodovanie vzbuď aj v našich časoch
presvedčivých kazateľov tvojho slova.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.