Konvent bol zriadený 22. 11. 1989. V čase zriadenia pôsobil verejne v Žiline len jeden dominikán P. Jordán Noga, OP.  Bol to diecézny kňaz, ktorý tajne vstúpil do rehole a v Žiline bol v tom čase farárom.
V roku 1993 prišli do Žiliny ďalší dvaja dominikáni, ktorí bývali v dome na Hurbanovej ulici, ktorý im daroval nitriansky biskup a vykonávali pastoračnú činnosť. Rozhodnutím viceprovinčnej rady bolo pôsobenie v Žiline  v roku 1998 prerušené.
Činnosť konventu bola obnovená 1. 5. 2002. Bratia sa opäť nasťahovali do Žiliny a postupne rozvíjali svoju činnosť. Opravili a prestavali dom na Hurbanovej ulici, takže v súčasnosti tu žije 6 bratov. V roku 2010 prevzali duchovnú správu františkánskeho kostola sv. Barbory.

Žilinskí bratia sa venujú pestrej palete činností od akademickej na Slovensku a v Českej republike až po pastoračnú. V nej prevláda správa Kostola sv. Barbory, Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského, charitného domu sv. Kamila a azylového domu Štart. Okrem toho je súčasťou tunajších aktivít spovedná služba v Katedrále Najsvätejšej Trojice, starostlivosť o miestne laické hnutie sv. Dominika a ružencové bratstvo. V ponuke je tiež Pásik sv. Dominika pre manželské páry s ťažkosťami pri otehotnení. Dôležitou súčasťou miestnej pastoračnej práce je nezisková organizácia Dominikánsky knižný inštitút, ktorú sme založili ako projekt pre ľudí bez domova. Prostredníctvom chránenej dielne tu poskytujeme zázemie pre ľudí so zníženou schopnosťou uplatnenia sa na trhu práce. 

Milí priatelia, chceme sa vám poďakovať za vašu priazeň a podporu. Vážime si, že nám pomáhate realizovať naše projekty a pripájate ruku k dielu aj pri našich pastoračných aktivitách. Na všetkých vás, našich dobrodincov, myslíme v modlitbách a pravidelne za vás slúžime sv. omše. Prajeme vám požehnaný Nový rok 2021.

Adresa:
Dominikánsky konvent
Hurbanova 10
010 01 Žilina

Telefón:
041 – 270 56 77

Prior:
fr. Benedikt Robert Hajas OP

Zodpovedný za kontakt so záujemcami o vstup do rehole:
fr. Benedikt Róbert Hajas OP