Konvent bol zriadený 22. 11. 1989. V čase zriadenia pôsobil verejne v Žiline len jeden dominikán P. Jordán Noga, OP.  Bol to diecézny kňaz, ktorý tajne vstúpil do rehole a v Žiline bol v tom čase farárom.
V roku 1993 prišli do Žiliny ďalší dvaja dominikáni, ktorí bývali v dome na Hurbanovej ulici, ktorý im daroval nitriansky biskup a vykonávali pastoračnú činnosť. Rozhodnutím viceprovinčnej rady bolo pôsobenie v Žiline  v roku 1998 prerušené.
Činnosť konventu bola obnovená 1. 5. 2002. Bratia sa opäť nasťahovali do Žiliny a postupne rozvíjali svoju činnosť. Opravili a prestavali dom na Hurbanovej ulici, takže v súčasnosti tu žije 6 bratov. V roku 2010 prevzali duchovnú správu františkánskeho kostola sv. Barbory.

Žilinskí bratia sa venujú pestrej palete činností od akademickej na Slovensku a v Českej republike až po pastoračnú. V nej prevláda správa Kostola sv. Barbory, Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského, charitného domu sv. Kamila a azylového domu Štart. Okrem toho sa staráme o miestne laické hnutie sv. Dominika a ružencové bratstvo. Dôležitou súčasťou miestnej pastoračnej práce je nezisková organizácia Dominikánsky knižný inštitút, ktorú sme založili ako projekt pre ľudí bez domova. Prostredníctvom chránenej dielne tu poskytujeme zázemie pre ľudí so zníženou schopnosťou uplatnenia sa na trhu práce. 

Milí priatelia, chceme sa vám poďakovať za vašu priazeň a podporu. Vážime si, že nám pomáhate realizovať naše projekty a pripájate ruku k dielu aj pri našich pastoračných aktivitách. Na všetkých vás, našich dobrodincov, myslíme v modlitbách a pravidelne za vás slúžime sv. omše.

V prípade, že si prajete prispieť na konvent, číslo účtu je:
SK16 1100 0000 0026 2286 5278
V prípade, že si prajete prispieť na kostol sv. Barbory, číslo účtu je:
SK20 1100 0000 0029 2184 3941

Ak nám chcete darovať 2% z dane, tu sú potrebné údaje pre daňové priznanie:
Dominikánsky konvent v Žiline
IČO 35660961
J. M. Hurbana 344/10 Žilina

Tieto prostriedky budú v roku 2024 použité na opravu strechy kostola sv. Barbory. Ďakujeme.

Adresa:
Dominikánsky konvent
Hurbanova 10
010 01 Žilina

Telefón:
041 – 270 56 77

Prior:
fr. Benedikt Robert Hajas OP

Zodpovedný za kontakt so záujemcami o vstup do rehole:
fr. Benedikt Róbert Hajas OP