fr. Humbert Ondrej Virdzek OP

fr. Antonín Ján Husovský OP

fr. Lukáš Milan Žilák OP

fr. Michal Milan Krovina OP

fr. Benedikt Róbert Hajas OP

Pochádza z Nového Mesta nad Váhom. V súčasnosti je predstaveným konventu a rektorom kostola sv. Barbory v Žiline.