fr. Humbert Ondrej Virdzek OP

fr. Jakub Vladimír Miščo OP

fr. Tadeáš Alexander Horváth OP

fr. Michal Milan Krovina OP

fr. Benedikt Róbert Hajas OP

Pochádza z Nového Mesta nad Váhom. V súčasnosti je predstaveným konventu a rektorom kostola sv. Barbory v Žiline.