fr. Gabriel Peter Hunčaga OP

fr. Humbert Ondrej Virdzek OP

fr. Jakub Vladimír Miščo OP

fr. Tadeáš Alexander Horváth OP

fr. Michal Milan Krovina OP

fr. Benedikt Róbert Hajas OP

Pochádza z nového Mesta nad Váhom. Narodil sa v roku 1969, do rehole vstúpil tajne v roku 1987.  Vysvätený bol v roku 1995. V reholi zastával úrad provinciála a iné dôležité ofícia.  V súčasnosti je rektorom kostola sv. Barbory v Žiline.