Duchovná obnova bratstva sv. Tomáša Akvinského

V tomto roku, kedy slávime sedemsté výročie kanonizácie svätého Tomáša Akvinského, sa rozhodli členovia bratstva spolu s ich asistentom br. Albertom stráviť čas duchovnej obnovy v kontemplatívnom centre na Ábelovej. Duchovná obnova sa uskutočnila 5. [...]

Formačné stretnutie dominikánskych laikov

Tretí septembrový víkend (16 . – 18. 9. 2022) sa na Pustom dvore v Ábelovej stretlo sedem (statočných) laických dominikánov (profesov alebo vo formácii), aby spoločne uvažovali o tom, čo to znamená byť laickým dominikánom. [...]