Fr. Bruno Branislav Donoval OP
sac., Mgr. (theol.) prior (ab 18.02.2022 – 2um mandatum), liturg konventu a člen liturgickej a internetovej komisie, kaplán farnosti Dunajská Lužná, asistent LBSD v Trnave, katechéta CMŠ Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, ľudový misionár a exercitátor, spolupracovník DMC pre ružencový apoštolát na Slovensku.

branislav.donoval@gmail.com

0904 738 477

Fr. Stanislav Peter Vavrek OP
sac., Mgr. (theol.) supprior, administrátor farnosti Dunajská Lužná, zodpovedný za kontakt so záujemcami o rehoľu, člen obecnej komisie pre školstvo v Dunajskej Lužnej, člen provinčnej rady a predseda skúšobnej komisie svätencov a tých, čo majú prijať spovednú jurisdikciu.

farnostdl@dominikani.sk

0908 685 310

Fr. Hilár Jozef Štefurik OP
sac., syndik konventu (ab 05.11.2020 – 2um mandatum), člen ekonomickej rady provincie, Bibliothecæ præfectus, kaplán farnosti Dunajská Lužná, asistent LBSD v Dunajskej Lužnej.

hilar.op@centrum.sk

0904 369 989

Fr. Chryzostom František Kryštof OP
sac., Mgr. (theol.), kaplán vo farnosti Dunajská Lužná, exercitátor, spolupracovník DMC pre ružencový apoštolát na Slovensku.

chryzostom@dominikani.sk

0905 373 802

Fr. Pavol Karol Kytka OP
sac., Mgr. (theol.), lektor konventu (ab 05.11.2020 – 2um mandatum), kaplán farnosti Dunajská Lužná, špeciálna pastorácia pre mládež a rodiny.

pkytka@azet.sk

0904 738 777

Fr. František Štefan Pistrák OP – extra conventum
sac., Mgr. (theol.), ratione apostolatus: Dominikanerinnenkloster, Klosterweg 16, CH-7130 Ilanz (kantón Graubünden) Švajčiarsko, duchovný správca a rektor kostola Sestier dominikánok Inštitútu sv. Jozefa v Ilanzi

stefpaus@yahoo.com

0041 81 926 95 94

Fr. Egýd Peter Tavel OP – extra conventum
sac., Ing. (constr.), Mgr. (theol.), Prof., Mgr. PhD. (psychol.), ratione rerum personalium: Dominikanerkloster, Klostergasse 37, A-2070 Retz (Österreich), Dekan CMTF UP v Olomouci, člen akademickej rady, profesor klinickej psychológie na Katedre psychológie FF UP v Olomouci a vedúci komunitne-skupinových výcvikov na VŠPS v Prahe, senior researcher v Department of Social Medicine, University Medical Centre Groningen (Holandsko), supervízor pre Mobile Hospiz Niederösterreich (Caritas) region Hollabrunn, externý člen redakčnej rady časopisu Ostium, člen SKP, SPS a SLS, poradca pre Tiskové středisko České biskupské konference.

peter.tavel@gmail.com

00420 777 443 143