Fr. Bruno Branislav Donoval OP
sac., Mgr. (theol.) prior (ab 18.02.2022 – 2um mandatum), riaditeľ Rádia Mária Slovensko, člen liturgickej a internetovej komisie, vikár (kaplán) farnosti Dunajská Lužná, asistent Bratstva laikov svätého Dominika v Trnave, ľudový misionár a exercitátor, spolupracovník Dominikánskeho Mariánskeho Centra pre ružencový apoštolát na Slovensku.

branislav.donoval@gmail.com

0904 738 477

Fr. Stanislav Peter Vavrek OP
sac., Mgr. (theol.) supprior, administrátor farnosti Dunajská Lužná, zodpovedný za kontakt so záujemcami o rehoľu, člen obecnej komisie pre školstvo v Dunajskej Lužnej, člen provinčnej rady a predseda skúšobnej komisie svätencov a tých, čo majú prijať spovednú jurisdikciu.

farnostdl@dominikani.sk

0908 685 310

Fr. Chryzostom František Kryštof OP
sac., Mgr. (theol.), liturg konventu, promótor pre liturgiu, člen liturgickej komisie, syndik konventu, člen ekonomickej rady provincie, vikár (kaplán) farnosti Dunajská Lužná, exercitátor, spolupracovník DMC pre ružencový apoštolát na Slovensku.

chryzostom@dominikani.sk

0905 373 802

Fr. Charbel Peter Hric OP
sac., Mgr. (theol.), vikár (kaplán) farnosti Dunajská Lužná, receptor hospitum, sacrista maior

charbel.hric@gmail.com

0904 738 062

Fr. Martin Stanislav Kolivoška OP
sac., výpomocný duchovný, poverený spoluprácou s promótorom pre ruženec a DMC, ľudový misionár a exercitátor, asistent LBSD v Dunajskej Lužnej

martin.op@post.sk

0908 403 392

Fr. Egýd Peter Tavel OP – extra conventum
sac., Ing. (constr.), Mgr. (theol.), Prof., Mgr. PhD. (psychol.), ratione rerum personalium: Dominikanerkloster, Klostergasse 37, A-2070 Retz (Österreich), Dekan CMTF UP v Olomouci, člen akademickej rady, profesor klinickej psychológie na Katedre psychológie FF UP v Olomouci a vedúci komunitne-skupinových výcvikov na VŠPS v Prahe, senior researcher v Department of Social Medicine, University Medical Centre Groningen (Holandsko), supervízor pre Mobile Hospiz Niederösterreich (Caritas) region Hollabrunn, externý člen redakčnej rady časopisu Ostium, člen SKP, SPS a SLS, poradca pre Tiskové středisko České biskupské konference.

peter.tavel@gmail.com

00420 777 443 143