Zvolenský konvent je najmladším konventom Slovenskej provincie. Dňa 10. 2. 1995 tu bol založený rehoľný dom. Neskôr sa začalo s výstavbou nového kláštora s kostolom na sídlisku Zvolen-Západ. Po dokončení boli oba posvätené 31. 10. 1998 a zasvätené sv. Dominikovi. Kláštor bol 1. 11. 1998 vyhlásený za konvent. Od novembra 1998 je sídlom noviciátu.

Bratia spravujú farnosť Zvolen-Západ a Centrum univerzitnej pastorácie vo Zvolene. Taktiež sa venujú apoštolátu medzi mládežou a mariánskemu apoštolátu. Kostol sv. Dominika sa stal mariánskym pútnickým miestom Banskobystrickej diecézy.

Adresa:
Dominikánsky konvent
Novozámocká 73
960 01 Zvolen

Telefón:
045 – 532 30 76

Prior:
fr. Lukáš Milan Žilák OP

2% z vašej dane

Milí priatelia, ďakujeme vám za 2% z vašej dane.

IČO: 31917526

Právna forma: ÚČELOVÉ ZARIADENIE CIRKVI NA NÁBOŽENSKEJ SPOLOČNOSTI

Názov: DOMINIKÁNSKY KONVENT ZVOLEN

Sídlo: NOVOZÁMOCKÁ 4220/73, 960 01 ZVOLEN

Tlačivo

Farské oznamy, Rozpis Sv. omší a spovedania
Farnosti Zvolen – Západ:

Aktuálne Farské oznamy, Rozpis Sv. omší ako aj informácie o spovedaní môžete nájsť TU

Adorácia

Prvý štvrtok v mesiaci: od 9.00 do 12.00, od 15.00 do 17.45

Modlitba ruženca

Pondelok, utorok, streda: 17.20
Štvrtok (s rozjímaniami): 17.00
Piatok: 18.20
Sobota: 7.20, 17.20
Nedeľa: 6.50, 17.20

Vešpery

Pondelok – sobota: 18.40