Kostol Zvolen-Západ
Dominikánsky konvent Zvolen
Kostol Zvolen-Západ

Zvolenský konvent je najmladším konventom Slovenskej provincie. Dňa 10. 2. 1995 tu bol založený rehoľný dom. Neskôr sa začalo s výstavbou nového kláštora s kostolom na sídlisku Zvolen-Západ. Po dokončení boli oba posvätené 31. 10. 1998 a zasvätené sv. Dominikovi. Kláštor bol 1. 11. 1998 vyhlásený za konvent. Od novembra 1998 je sídlom noviciátu.

Bratia spravujú farnosť Zvolen-Západ a Centrum univerzitnej pastorácie vo Zvolene. Taktiež sa venujú apoštolátu medzi mládežou a mariánskemu apoštolátu. Kostol sv. Dominika sa stal mariánskym pútnickým miestom Banskobystrickej diecézy.

Adresa:
Dominikánsky konvent
Novozámocká 73
960 01 Zvolen

Telefón:
+421 904 136903

Prior:
fr. Irenej Maroš Fintor OP

Dary a 2% z vašej dane

Názov: DOMINIKÁNSKY KONVENT ZVOLEN

Sídlo: NOVOZÁMOCKÁ 4220/73, 960 01 ZVOLEN

IČO: 31917526

IČ DPH: SK2021347229

Číslo účtu: SK29 0200 0000 0037 5309 0251

Právna forma: ÚČELOVÉ ZARIADENIE CIRKVI A NÁBOŽENSKEJ SPOLOČNOSTI

2% z dane z roku 2023 pre farnosť Zvolen-Západ:

Milí priatelia, ďakujeme vám za 2% z vašej dane.

V roku 2024 sa uchádzame o vaše 2% z dane pre farnosť Zvolen-Západ.

Obchodné meno (názov): Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolen – Západ Tepličky
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Novozámocká 4220/73, 96001 Zvolen
Právna forma: Účelové zariadenia cirkví a náboženskej spoločnosti
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35983817

Tlačivo

Farské oznamy, rozpis sv. omší a spovedania
farnosti Zvolen–Západ:

Aktuálne farské oznamy, rozpis sv. omší ako aj informácie o spovedaní môžete nájsť TU