Kňazi:

Fr. Damián Juraj MAČURA OP
– provinciál

Fr. Lukáš Milan ŽILÁK OP
– prior konventu, sekretár provinciála, hlavný koordinátor ADOM, správca PUSTÉHO DVORA

Fr. Šimon Ján TYROL OP
– supprior, správca farnosti Zvolen-Západ

Fr. Irenej Maroš FINTOR OP
– socius provinciála, syndik provincie, liturg konventu

Fr. Reginald Adrian SLAVKOVSKÝ OP
– magister novicov, docent Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

Fr. Mannes Stanislav MARUŠÁK OP
– promótor pre dominikánskych laikov, kaplán farnosti

Fr. Matej Juraj ŠULIK OP
– syndik konventu, správca Centra univerzitnej pastorácie

Fr. Samuel Peter LOVÁS OP
– promótor pre povolania

Fr. Rajmund Jozef KLEPANEC OP
– senior, duchovný správca Geriatrického oddelenia Nemocnice Zvolen

Fr. Albert Milan BAK OP
– senior, výpomocný duchovný

Bratia vo formácii:

Fr. Tomáš Viliam HÉCZEY OP
– novic

Zodpovedný za kontakt so záujemcami o rehoľu:

Fr. Samuel Peter LOVÁS OP