Brat Damián Juraj Mačura OP, Autor fotografie - Vladimír Šimiček, miesto - Modra

Fr. Damián Juraj MAČURA OP
– provinciál

Fr. Irenej Maroš FINTOR OP
– prior konventu, socius provinciála, liturg konventu

fr. Bohuslav OP

Fr. Bohuslav Tomáš JANČIAR OP
– správca Centra univerzitnej pastorácie

Reginald OP

Fr. Reginald Adrián SLAVKOVSKÝ OP
– direktor postulantov, magister bratov spolupracovníkov, lektor konventu

Samuel OP

Fr. Samuel Peter LOVÁS OP
– promótor pre povolania

Šebastián OP

Fr. Šebastián Viliam MORIC OP
– asistent promótora pre ruženec

Tadeáš OP

Fr. Tadeáš Alexander Horváth OP
– syndik konventu, asistent promótora pre ruženec

Rafael OP

Fr. Rafael Marek Tresa OP
– sekretár provinciála, člen liturgickej komisie provincie, správca farnosti Zvolen-Západ

Albert OP

Fr. Albert Milan BAK OP
– senior, výpomocný duchovný

Fr. Rajmund Jozef KLEPANEC OP
– senior

Zodpovedný za kontakt so záujemcami o rehoľu:

Fr. Samuel Peter LOVÁS OP
– email: brat.samuel@gmail.com, tel: 0903 317 473