Kňazi:

Fr. Damián Juraj MAČURA OP
– provinciál

Fr. Šimon Ján TYROL OP
– prior, správca farnosti Zvolen-Západ

Fr. Lukáš Milan ŽILÁK OP
– supprior konventu, sekretár provinciála, hlavný koordinátor ADOM, správca PUSTÉHO DVORA

Fr. Irenej Maroš FINTOR OP
– socius provinciála, syndik provincie, liturg konventu

Fr. Reginald Adrián SLAVKOVSKÝ OP
– magister novicov, lektor konventu

Fr. Matúš František KUŠNÍR OP
– správca Centra univerzitnej pastorácie

Fr. Samuel Peter LOVÁS OP
– promótor pre povolania

Fr. Rajmund Jozef KLEPANEC OP
– senior, duchovný správca Geriatrického oddelenia Nemocnice Zvolen

Fr. Albert Milan BAK OP
– senior, výpomocný duchovný

Fr. Šebastián Viliam MORIC OP
– asistent promótora pre ruženec

Bratia vo formácii:

Zodpovedný za kontakt so záujemcami o rehoľu:

Fr. Samuel Peter LOVÁS OP

– email: brat.samuel@gmail.com, tel: 0903 317 473