Brat Damián Juraj Mačura OP, Autor fotografie - Vladimír Šimiček, miesto - Modra

Fr. Damián Juraj MAČURA OP
– provinciál

Šimon OP

Fr. Šimon Ján TYROL OP
– prior konventu, správca farnosti Zvolen-Západ

Matúš OP

Fr. Matúš František KUŠNÍR OP
– supprior konventu, správca Centra univerzitnej pastorácie, promótor pre médiá

Fr. Irenej Maroš FINTOR OP
– socius provinciála, syndik provincie, liturg konventu

Reginald OP

Fr. Reginald Adrián SLAVKOVSKÝ OP
– direktor postulantov, magister bratov spolupracovníkov, lektor konventu

Samuel OP

Fr. Samuel Peter LOVÁS OP
– promótor pre povolania

Šebastián OP

Fr. Šebastián Viliam MORIC OP
– asistent promótora pre ruženec

Tadeáš OP

Fr. Tadeáš Alexander Horváth OP
– sekretar provinciála, asistent promótora pre ruženec

Rafael OP

Fr. Rafael Marek Tresa OP
– farský vikár, člen liturgickej komisie provincie

Albert OP

Fr. Albert Milan BAK OP
– senior, výpomocný duchovný

Fr. Rajmund Jozef KLEPANEC OP
- senior

Zodpovedný za kontakt so záujemcami o rehoľu:

Fr. Samuel Peter LOVÁS OP
- email: brat.samuel@gmail.com, tel: 0903 317 473