Dominikánsky konvent Košice
Mäsiarska 6, 04001 Košice

priorkosice@gmail.com

IČO: 17084521

IBAN: SK9811000000002623111152

fr. Marián Slavomír Hovanec OP
– prior košického konventu

priorkosice@gmail.com

mahorian@gmail.com – privat. email

0904 738 102

fr. Matúš František Kušnír OP
– supprior konventu, syndik konventu

ekonomop@gmail.com

matus@maria.sk- privat. email

0911 912 538

fr. Chryzostom František OP
– rektor kostola, liturg konventu

rektorop@gmail.com

0910 852 134

fr. Filip Pavol Ďubek OP
– promótor pre ruženec

dmc@dominikani.sk

dubek.pavol@gmail.com – privat. email

0904 738596

fr. Vavrinec Radoslav Mitro OP
 – správca DKC Veritas, zodpovedný za klub 25+

vavro.op@gmail.com – privat. email

0904 738479

fr. Martin  Stanislav Kolivoška OP
– kňaz pôsobiaci pri kostole

martin.op@post.sk – privat. email

0908 403 392

fr. Peter Fotta OP
– knihovník konventu

peter.fotta@gmail.com – privat email

0903 440 157

fr. Šebastián Viliam Moric OP
– asistent správcu DMC

sebastianmoric@gmail.com – privat email

0903 982 434

fr. Robert Roland Buček OP
– pokladník konventu, asistent syndika

kesyndik@gmail.com

fr. Charbel Peter Hric OP
– sacristian maior, duchovný pre GTA Košice

rektorop@gmail.com

0904 738 062

fr. Jozef Peter Zummer OP
– sacristian minor, pracovník DMC

jozef.op@centrum.sk

0904 738 478

fr. Rafael Marek Tresa OP –
duchovný pre SZŠ sv. Alžbety v Košiciach

cartusius@gmail.com

0904 846 801

fr. Alan Ján Dely OP – extra conventum
– doktorandské štúdia Rím

dely.jan@gmail.com – privat email

0908 848 620

fr. Samuel Peter Lovás OP – extra conventum
– doktorandské štúdia Friburg Švajčiarsko

brat.samuel@gmail.com – privat. email

0903 317 473

fr. Kristián Martin Šalamon OP
– extra conventum