Názov projektu: 

Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády

Projekt je realizovaný s podporou Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Programová oblasť: 

Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Správca programu: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Projektová zmlva:

https://www.crp.gov.sk/dnesok-je-mostom-k-zajtrajsku-dominikansky-kostol-v-kosiciach-restaurovanie-fasady/

Dodatok č. 1/2023 k projektovej zmlmuve č. 955/2020

Trvanie projektu: 42 mesiacov

Partneri projektu:
Kláštor dominikánov – Oslo – Nórsko
Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy

Základná informácia o projekte:
V rámci projektu budú zrealizované reštaurátorské práce  na západnej strane polygonálneho uzáveru svätyne, na južnej a východnej strane fasády Dominikánskeho kostola v Košiciach. V kultúrnom centre  Veritas, ktoré  je organickou súčasťou Dominikánskeho kostola, bude obnovené kino.  Kinosála Lexmann bude vybavená zrolovateľným hľadiskom a premietacou technikou. Vytvorením  turistickej informačnej kancelárie vo Veritase vzniknú vhodné podmienky  pre návštevníkov Dominikánskeho kostola a skvalitnené budú služby pre turistov. Turistickí sprievodcovia budú, v spolupráci s partnerom projektu,     odborne pripravení a širokej verejnosti sa sprístupní nehmotné kultúrne  dedičstvo našich starých rodičov – spoločenský  bridž. Odborné konferencie budú  zamerané na život a historický odkaz Jozefa Mikuláša Lexmanna, mediálnu gramotnosť a predchádzanie dezinformáciám. Tieto bude obsahovo a metodicky  pripravované v súčinnosti s Nórskym partnerom. Pre širokú verejnosť  budú  organizované  kultúrno-spoločenské podujatia. Projekt bude podporený širokou publicitou.  

Celkový rozpočet projektu: 915 171 EUR

Výškia grantu: 834 139 EUR

Zmluvy:

Studnica s.r.o.

Verejné obstarávanie hľadiska

Projekčná technika

Zmluva na poskytnutie služby

Kúpna zmluva – hľadisko

Návrh poistnej zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb – admin webovej stránky

Zmluva o výkone občasného stavebného dozoru

Zmluva o dielo – reštaurátorské práce na fasáde – II. etapa

Kúpna zmluva – Projekčná technika

Kúpna zmluva – Osvetľovacia technika