Dominikánske kultúrne centrum Veritas (DKC Veritas)

Priamo v srdci starého mesta, na Dominikánskom námestí, hneď vedľa starobylého dominikánskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie. V jedinečnej atmosfére tradičného trhoviska určite neprehliadnete nedávno zrekonštruovanú budovu DKC. Vchod do budovy ľahko nájdete podľa pamätnej tabule venovanej zakladateľovi Veritasu pátrovi Mikulášovi Jozefovi Lexmannovi OP.

Dominikánske Mariánske centrum (DMC)

DMC založila Rehoľa dominikánov v roku 1994 na podporu a rozvoj ružencového apoštolátu, ktorého neodeliteľnou súčasťou sú ružencové bratstvá (RB). Úlohou DMC je koordinovať ich činnosť v duchu učenia Katolíckej cirkvi a tradičnej dominikánskej spirituality. Šírením modlitby posvätného ruženca sa snaží prispievať k prehlbovaniu viery v Ježiša Krista, k posilňovaniu dôvery a lásky medzi ľuďmi.

Pásik svätého Dominika

Svätý Dominik je mocným orodovníkom u Boha…

Dominikánsky knižný inštitút

Je to dielo rozptýlené tak po jednotlivých konventoch Slovenska, ako aj vo virtuálnom svete internetu. V košickom kláštore je umiestnené umiestnená dôležitá časť knižného inštitútu – historická knižnica.