Sv. omše a spovedanie:

Pondelok 6,30 12,15  17,30
Utorok 6,30 12,15  17,30
Streda 6,30 12,15  17,30
Štvrtok 6,30 12,15 17,30
Piatok 6,30 12,15  17,30
Sobota 6,30 12,15  17,30
Nedeľa 7,00 9,00 11,00 17,30

Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja — tak ako v nedeľu.

Prikázaný sviatok v pracovný deň – tak ako v týždni.

Spovedanie

Pondelok – sobota: 11.30–13.00 hod. a 17.00–18.00 hod.
Štvrtok: 20.00-21.00 hod. (mimo prikázaných a štátnych sviatkov)

Krsty a sobáše

S povolením miestneho farského úradu vysluhujeme v našom kostole sviatosti krstu a manželstva. V prípade záujmu kontaktujte:
fr. Filip Pavol Ďubek OP
tel.: 0904 738 596
email: rektorop@gmail.com

Poklona Sviatosti oltárnej

Utorok: 12.45-13.15 hod.
Štvrtok: 12.45–13.15 hod.
Štvrtok: 20.00-21.00 hod. (mimo prikázaných a štátnych sviatkov)

Vešpery

Pondelok – piatok: 18.00–18.15 hod.

Posvätný ruženec

Pondelok – sobota: 11.35–12.05 hod. a 16.55–17.25 hod.
Nedeľa: 16.55–17.25 hod.

Pobožnosť Krížovej cesty

Piatok: 16.45 hod. (len v pôstnom období)

Stretnutie ružencového bratstva

Prvá nedeľa v mesiaci o 9.00 hod. (sv. omša) a po nej stretnutie v kostole