LITURGICKÝ ROZPIS

14. 32. nedeľa (11.-17.novembra)