LITURGICKÝ ROZPIS

 

                                                        Týždeň od 24.9. – 30.9. 2023

Dátum4 Deň Slávenie Čítanie Prosby I. Farba Konventná omša
24.8. Nedeľa DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A z nedele z nedele zelená 9:00
25. 8. Pondelok Féria zo  dňa zo dňa zelená 6:30
26. 8. Utorok Féria zo dňa zo dňa zelená 6:30
27. 8. Streda Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka zo dňa zo spomienky biela 6:30
28. 8. Štvrtok Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka zo dňa zo spomienky červená 6:30
29. 9. Piatok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok zo sviatku zo sviatku biela 6:30
30. 9. Sobota VÝROČIE POSVIACKY DOMINIKÁNSKEHO KOSTOLA V KOŠICIACH, SLÁVNOSŤ zo slávnosti zo slávnosti biela 6:30