Homília brata Petra na 2. Veľkonočnú nedeľu

Keď hovoríme o Božom milosrdenstve, často ho spájame s nekonečnou Božou láskou, ktorú nezastavil ani pád prvých rodičov ani všetky hriechy sprevádzajúce dejiny ľudstva. Po strate nadprirodzeného života sa človek sám opäť začal domáhať nežného [...]

Kázeň brata Alana na Veľkonočnú nedeľu

Noc, ktorá osvetľuje každý deň. Okamih, ktorý sa rozlieva do každého času. Udalosť vzkriesenia preniká celé dejiny ľudstva. Adam, Abrahám, Mojžiš, Dávid… tí všetci so zatajeným dychom očakávali jas tejto noci. Bola to noc, keď [...]

Homília brata Tadeáša na 4. pôstnu nedeľu

Bratia a sestry, dnešná nedeľa radosti nám ponúka nádherné texty. Zábudlivý V jednom napísanom príbehu môžeme nájsť „ istá žena bola presvedčená, že sa jej zjavuje Boh. Išla sa poradiť k biskupovi. A ako skúšku biskup vymyslel: „Pri najbližšej [...]

SVÄTÍ OČAMI MLADÝCH: Svätý Jozef

Dnes slávime sviatok sv. Jozefa, manžela Panny Márie. Je krásne, že Cirkev nás dnes upriamuje práve na tento aspekt Jozefovho života. Zamýšľali ste sa niekedy nad manželstvom Jozefa a Márie? Nie nad Svätou rodinou, [...]

Sväté omše

Milí bratia a sestry, viacerí sa na nás obraciate s otázkou, ako by ste mohli požiadať o odslúženie svätej omše a zaslať omšový milodar v tomto čase pandemických obmedzení. Hľadali sme možnosť, ako by sa [...]

Centrum potravinovej pomoci v Dunajskej Lužnej

"Neľahká situácia, v ktorej sa ocitla naša spoločnosť, prináša aj nové výzvy. Koronakríza sa u mnohých ľudí zmenila na krízu existenčnú. Jednotlivci i celé rodiny, dôchodcovia či zdravotne ťažko postihnutí sa nie vlastnou vinou ocitli [...]

Končí sa kazateľský cyklus o modlitbe

Uvažovaním o Modlitbe Pána sme zakončili náš cyklus kázaní mladých o modlitbe kresťana, ktorý s tromi zamysleniami týždenne (vrátane tých o svätých) trval viac ako tri mesiace. Čo dodať na záver ku všetkému, čo sme viac ako dvadsiati [...]

PRIDAJ SA A KÁŽ III

Pozývame všetkých mladých (aj duchom mladých ) stať sa súčasťou nášho kazateľského tímu. Inšpirovaní sv. Jánom Pavlom II., ktorý zdôrazňoval, že najlepšími evanjelizátormi mladých sú mladí, nechávame prehovoriť našich mladých o ich prežívaní viery a nasledovaní Krista. Ručenie za [...]