Rozhovor s br. Damiánom

Počas pandémie vzniklo v priestoroch fary Zvolen - Sekier malé štúdio, ktoré sa snaží nie len pre farnosť, ale aj pre širokú verejnosť sprístupniť zaujímavé témy so zaujímavými hosťami. V utorok 11. mája bol do [...]

Sv. Margaréta – nová svätica rehole

  List Magistra rehole Rím, 24. apríl 2021 Prot. 74/18/547 Margaréta z Città di Castello Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme. (Ž 27,10)  Všetkým provinciálom a viceprovinciálom, všetkým členom [...]

Keď sa uzdravenia dotýkali mladých

Posledný májový víkend sa stal časom stretnutia stredoškolskej mládeže na Pustom dvore – Ábelová. Desať mladých študentov malo odvahu stretnúť sa takmer po ročnej pandemickej pauze, nadýchnuť a ponoriť sa do čistej prírody, tepla priateľstiev [...]

ŽIVOT V KRISTOVI: Autorita – verejná moc

Pri rozmýšľaní nad touto témou mi celý čas v hlave vyskakovalo slovo „sloboda“. Slovo, ktoré na prvý pocit ani trochu nesúvisí s týmto nadpisom, keďže však Boh je Bohom zázrakov, tieto pojmy nie len súvisia, [...]

Program Kristologického cyklu (prvé stretnutie)

Milí priatelia, dávame Vám do pozornosti ďalšie z ADOMáckych stretnutí. Tentokrát ide o KRISTOLOGICKÝ CYKLUS, na ktorého prvé stretnutie sa môžete stále prihlasovať!!! Prednášajúcimi budú sr. M. Justína Kostúrová OP a br. Lukáš Žilák OP. Stretnutia [...]

Pozvánka pre stredoškolákov

Po dlhom čase izolácie pozývame stredoškolákov na víkendové stretnutie 28. - 30. mája 2021 v Ábelovej. Ide o pokračovanie pravidelných stretnutí stredoškolskej mládeže, ktorých tradícia bola prerušená covidom. Tentokrát spoločnosť účastníkov obohatia životné príbehy niekoľkých [...]

Katarína Sienská

Prežívame jubilejný rok Rehole kazateľov, presnejšie Dies natalis (deň narodenia), deň, kedy si Pán povolal svätého Dominika na nebeskú svadobnú hostinu. Jubileum je príležitosťou obnoviť sa v zápale prvotného nadšenia pre charizmu sv. Dominika, ktorou [...]