Homília brata Hilára na 6. veľkonočnú nedeľu

NÁDEJ   NEBA      Šťastie večného života  bude spočívať predovšetkým v tom, že budeme bezprostredne vidieť Boha. Nebude to len dokonalé rozumové poznanie Boha, ale tiež spoločenstvo s Bohom – jedným a v troch osobách. Vidieť Boha [...]

Homília brata Vavrinca na 4. veľkonočnú nedeľu

Z politiky k Otcovi Úryvok dnešného evanjelia, Ježišova odpoveď Židom, je zasadený do židovského slávenia sviatkov Posvätenia chrámu (Chanuka). A preto, keď počujeme dnešné evanjelium je dobré mať na zreteli aj tento kontext. Sviatky Posvätenia chrámu [...]

Homília brata Alana na 3. veľkonočnú nedeľu

Posledné slová v Jánovom evanjeliu, ktoré Ježiš povedal Petrovi, sú slová: "Poď za mnou" (Jn 21,22). No spomínate si, aké boli vôbec prvé slová, ktoré Ježiš adresoval Petrovi? "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš [...]

Listy bratov z Ukrajiny (22.máj)

Milé sestry, milí bratia, brat Jaroslaw Krawiec, vikár z Provinčného vikariátu Ukrajina každý deň píše listy, aby zachytil situáciu vo Vikariáte. Poľskí bratia uverejňujú jeho listy každý deň na ich webovej stránke https://info.dominikanie.pl/ Preklad listu [...]

Kristologický cyklus III

Cez víkend 22. – 24. 4. sme sa už tretíkrát stretli na Kristologickom cykle v trochu komornejšom zložení so sr. Justínou a br. Lukášom. Hneď v piatok večer nás stihli zahrnúť otázkami: čo pre nás znamená vykúpenie? [...]

Kontemplácia či ,,letting go“…

V dňoch 1. - 3.apríla 2022 sa v malebnej dedinke Ábelová po dlhšom čase opäť zvítali stredoškolskí študenti, aby na chvíľku vybehli z ich rýchlikov života. ,,Som kresťan - teória vs. prax"  - takto znela téma, [...]

Druhé stretnutie Kristologického cyklu

Počas víkendu 18. – 20. marca 2022 sa na Pustom Dvore konalo druhé stretnutie Kristologického cyklu. Tentokrát sme sa spolu so sestrou Justínou a bratom Lukášom zamýšľali nad tajomstvom Božieho kráľovstva spolu s Ježišovými [...]

KAZATEĽSKÉ DNI

„Viem, komu som uveril,“ sú slávne aj slávnostné slová, ktoré píše sv. Pavol vo svojom úplne poslednom liste sv. Timotejovi (2Tim 1,12). V skutočnosti sú tieto slová len jadrom vety a predchádza ich Pavlove utrpenie: „Preto aj [...]

Konferencia „Komunikácia viery mladým“

V Košiciach sa uskutoční konferencia „Komunikácia viery mladým“ V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutoční Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Organizujú ju [...]

Letná tomistická škola

Všetkých mladých od 18 rokov srdečne pozývame 22. – 28. augusta 2022 na Pustý Dvor – Ábelovú na ďalší ročník Letnej tomistickej školy. Témou bude tentokrát Svätosť a vojna: Od prirodzeného boja k nadprirodzenému. Žijeme v nepokojnej dobe. Za našimi [...]