Streda Veľkého týždňa

V stredu Veľkého týždňa, po ukončení modlitieb breviára, ktoré nesú názov temné hodinky, pretože po každom odspievanom žalme sa zhasne ...

Pondelok Veľkého týždňa

Veľký týždeň, ktorý sme začali Kvetnou nedeľou, je posledným týždňom Ježišovho pozemského života a najdôležitejším týždňom pre kresťanov ...

Text od brata Gabriela o duchovnom prijímaní

V situácii, keď sa v najbližších dvoch týždňoch nebudú môcť konať verejné sv. omše ani pobožnosti, je dôležité zotrvať v spojení s Kristom a Cirkvou ako spoločenstvom veriacich. Je to o to ťažšie, že sme v pôstnom období, do ktorého mnohí [...]

Letná dominikánska škola

Zvlášť v tomto karanténnom čase srdečne pozývame všetkých stredoškolákov na Letnú dominikánsku školu 24. – 30. augusta 2020 do nášho Kontemplatívneho centra Pustý dvor – Ábelová. Čaká na nás veľmi zaujímavá téma Milosť a [...]

Podujatie Dotyk krásy 2020 ZRUŠENÉ

Drahí priatelia Dotyku krásy, V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a vzhľadom na odporúčania štátnych autorít a odborníkov, nateraz rušíme Dotyk krásy 2020, ktorý sa mal konať v termíne 20.-22. marca tohto roku. O novom [...]

Putovanie s apoštolom Pavlom

Milí nádejní pútnici, či ste už s nami putovali, alebo možno práve tento rok s nami vykročíte po prvýkrát, vedzte, že čas na cestách bude časom plným obiet, modlitby, radosti, bolesti... Máme pre Vás pripravenú krásnu trasu, [...]