Kázeň brata Alana na sviatok Ružencovej Panny Márie

Pri čítaní knihy Zdravas, Mária, ktorá je napísaná formou rozhovoru s pápežom Františkom, ma ohúril krásny titul, ktorý pápež prisudzuje Panne Márii. Nazýva ju Matkou našej nahoty. Nie preto, žeby túto nahotu spôsobila, ale preto, [...]

  • Kostol Zvolen Západ

Živý prenos liturgie zo Zvolena

Sledujte živý prenos z nášho Kostola sv. Dominika vo Farnosti Zvolen – Západ. Pozývame vás na online spoločné slávenie sv. omší a liturgie hodín s našou komunitou v nižšie uvedených [...]

Kazateľský portál mladých pokračuje

Od dnešného dňa pokračujeme novým cyklom príhovorov v Kazateľskom portáli mladých v sekcii ADOM – Dominikánska mládež na našej stránke. Cyklus predstavuje brat Alan v tomto článku.

Bakalárske online štúdium teológie v Olomouci

Aj pre Slovákov sa otvára možnosť študovať plnohodnotné bakalárske štúdium teológie online formou, teda bez nutnosti fyzickej prítomnosti v škole. Na druhej strane program počíta s aktívnou prácou študentov a vzájomnou komunikáciou študentov a vyučujúcich [...]

Chesterton dnes alebo ako veriť v ortodoxiu

V dňoch 10. – 13. septembra 2020  sa už tradične na Pustom Dvore (v Ábelovej) stretla skupinka vysokoškolákov, starých aj nových priateľov. Tentokrát sa spolu snažili priblížiť mysleniu G. K. Chestertona a aspoň na [...]

Prvé sľuby v rodine dominikánok

Dňa 5. septembra boli sestry dominikánky a hostia zhromaždení v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej svedkami výnimočnej udalosti v živote ich najmladšej spolusestry – sr. M. Terézie Zambojovej OP. Sr. Terézia zložila prvé [...]

Ponuka gospelovej hudby

Gospelparáda 22. 10. 2020 / 21:00 42. NE-súťažné vydanie. AKATIST k Presv. Bohorodičke, záchrane kresťan. ľudu. Pohľad na oslavnú bohoslužbu v súvislostiach / dominikán p. Kristián Martin Šalamon, hudobníčka Zuzana Eperješiová. Akatist v podaní sk. [...]

Pozvánka na Pohodu s klasikou na Rádiu LUMEN

Mária, naša záchrana - AKATIST na sviatok sv. Lukáša. Chrám. zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrál. chráme Narodenia Presv. Bohorodičky v KE, diriguje Lucia Lovašová, sóla Jaroslav Lajčiak, archimandrita a Marko Vadász.   https://www.lumen.sk/relacie/hudobne-relacie/pohoda-s-klasikou.html?page=6

Víkend v kláštore – odložený

Milí priatelia, pre pokračujúcu pandémiu koronavírusu musíme naše víkendové stretnutie v kláštore „Povolaní k blaženosti“, žiaľ, odložiť na neurčito. Stretnutie zorganizujeme, keď sa situácia zlepší. Nech je aj napriek tomu blížiaca sa Slávnosť všetkých svätých [...]

Víkend o slobode a milosti PRESUNUTÝ

Milí vysokoškoláci, kvôli pokračujúcej pandémii musíme, žiaľ, naše novembrové stretnutie presunúť na február 2021. Budeme robiť dva turnusy: Už ohlásený termín bude 5. – 7. 2. a rozšírená verzia víkendu bude 11. – 14. [...]