Homília brata Alana na 6. nedeľu v období cez rok

Každá nedeľa by pre nás mala byť výnimočným dňom. Každá nedeľa by nám mala pripomínať výnimočné okamihy z dejín našej spásy. Samozrejme, tým hlavným okamihom je Kristovo zmŕtvychvstanie, na ktoré je upriamené druhé čítanie dnešnej nedele: „Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1Kor 15,20). […]

Homília brata Samuela na 5. nedeľu v období cez rok

  Odkedy nás Kristus povolal nasledovať ho, prvé pokušenie pre nás nemusí byť „obzerať sa späť“ (Lk 9,62) alebo neopustiť všetko (Lk 14,33), ale skôr zastaviť sa na ceste; usadiť sa. Namiesto napredovania sa môžeme [...]

Homília brata Vavrinca na sviatok Obetovania Pána

Počuť a vidieť Simeon je meno hebrejského pôvodu a nesie v sebe základ slova „počuť“. V knihe Genezis (29 – 30 ) v príbehu o boji o lásku muža, ktorej protagonistkami boli dve sestry, sa dozvedáme, že sa narodil chlapček. […]

Homília brata Bohuslava na 4. nedeľu v období cez rok

Protiklady patria k životu. Vytvárajú dôležitý kontrast okolitého sveta, niekedy sa priťahujú či dopĺňajú (napríklad vo vzťahoch), ale tiež dodávajú do našej každodennosti potrebnú „šťavu“ v podobe životodarného napätia. Protiklady vystupujú do popredia i v úryvku evanjelia. […]

Homília brata Vavrinca na 3. nedeľu v období cez rok

Mesiášov program znamená slobodu Úryvok dnešného evanjelia je súčasťou dramatickej časti Ježišovho návratu do rodného mesta (Lk 4,16-30), v ktorej sa Ježiš po tom, čo ohlási radostnú zvesť (4,22) stretne s hnevlivou reakciou svojich krajanov (4,28). […]

Novic spomína na cestu do Francúzska

Habit ako športové oblečenie alebo slávne miestne pečivo s príchuťou saponátu, aneb keď sa vydáte na cestu s otázkou: „Kto bol svätý Dominik?“ Presne tak: 4 provincie, 5 krajín, 6 národností, 7 miest, 8 novicov [...]

Ak sa viera chveje, je živá – zhodnotili ADOM-áci

Po troch mesiacoch sme sa 25. - 27. januára 2019 opäť stretli v zostave stredoškolákov na Pustom dvore v Ábelovej. Náš spoločný víkend sa niesol v duchu myšlienky známeho českého kňaza a teológa Tomáša Halíka: ,, Co je bez [...]

104-ročný otec Akvinas – Husákov spolužiak – zaujal pozornosť bulvárnych médií …

Jeho evanjeliové svedectvo v duchu našej charizmy preniká do sekulárneho prostredia 🙂 […]

Rozhovor s novovysväteným diakonom bratom Vavrincom

Prečo si sa stal rehoľníkom a prečo dominikánom? Logické odôvodnenie otázky prečo som sa stal rehoľníkom nedokážem sformulovať. Stal som sa rehoľníkom kvôli akejsi príťažlivosti voči dominikánom, ktorá

Náš otec Akvinas sa dožíva 104 rokov

V Dunajskej Lužnej u sestier dominikánok sa 17. januára 2019 konala oslava 104. narodenín P. Akvinasa Juraja Gaburu OP, otca slovenskej dominikánskej rodiny. […]

Na Dotyk krásy 2019 sa už môžete prihlásiť

Drahí členovia Dominikánskej rodiny a priatelia umenia, pozývame Vás na Dotyk krásy 2019, ktorý sa uskutoční 22. - 24. marca už tradične v Banskej Štiavnici. Tohtoročná téma „Trhlina“ bude spojená s príbehom dominikána, blahoslaveného Pierra Claveriho, [...]

Perný týždeň v Klube 25+

Milí priatelia, 21. februára vo štvrtok o 18.30 Vás pozývame na pravidelné stretnutie Klubu 25+ do Veritasu. Témou stretnutia bude 8. prikázanie Desatora: Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu. Otázky typu... Aký je rozdiel medzi [...]

Zaži víkend v kláštore

Počas víkendu 25.-27.1 sme vo zvolenskom kláštore mali znovu akciu známu pod názvom „Zaži život v kláštore“, ktorú konáme približne štyrikrát do roka. […]

Prezentácia prekladu Kierkegaardovej knihy Choroba na smrť

V utorok 26.02.2019 o 18.00 sa v Goetheho inštitúte v Bratislave uskutoční prezentácia prekladu diela Choroba na smrť, ktorého autorom je dánsky filozof S. Kierkegaard. Preklad urobil br. Česlav P. Šajda. […]

Nadčasovosť mravných zásad v politike

Cyklus filozoficko – teologických prednášok, ktoré majú  pomôcť kresťanom orientovať sa v turbulenciách spoločenského […]