Homília brata Benedikta na 17. nedeľu v období cez rok

Dar chleba – darovanie seba Milí priatelia, prvé čítanie a evanjelium dnešnej nedele spája téma zázraku rozmnoženia chleba a nasýtenia početného zástupu ľudí. Pritom už na začiatku dobre vieme, že nejde iba o samotný zázrak, ale predovšetkým o porozumenie [...]

Homília brata Samuela na 14. nedeľu v období cez rok

Dôležitý detail nášho dnešného evanjelia – tak, ako vlastne každého, ktoré pri svätých omšiach čítame – je jeho kontext. V tomto prípade myslím predovšetkým stať, ktorá nášmu evanjeliu predchádza. Tesne predtým, ako prišiel do Nazareta, kde [...]

Keď sa káže kazateľom

Žiarivý kazateľský vzor sv. Dominika zhromaždil v druhý júlový víkend do Ábelovej hŕstku mladých ľudí, ktorí svojimi kázaniami nasledujú a naďalej túžia nasledovať jeho príklad. […]

Záver cyklu ŽIVOT V KRISTOVI

"Vojdi do radosti svojho Pána", to sú známe slová z podobenstva o talentoch, ktoré Pán adresoval dobrému a vernému sluhovi (Mt 25, 14-30). Svätý Augustín si lámal hlavu nad tým, prečo má verný sluha vojsť [...]

Keď sa uzdravenia dotýkali mladých

Posledný májový víkend sa stal časom stretnutia stredoškolskej mládeže na Pustom dvore – Ábelová. Desať mladých študentov malo odvahu stretnúť sa takmer po ročnej pandemickej pauze, nadýchnuť a ponoriť sa do čistej prírody, tepla priateľstiev [...]

Pridaj sa a KÁŽ IV

Pridaj sa a KÁŽ IV. alebo O tom, čo znamená žiť život v Kristovi Už takmer rok píšu mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska zamyslenia o tom, čo pre nich znamená viera, modlitba alebo životy svätých. Zamýšľajú sa nad tým, [...]

Keď obraz pozerá na iný – ADOM VŠ

Milí vysokoškoláci a absolventi, srdečne Vás pozývame na septembrové stretnutie ADOMu, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. - 19. septembra 2021 na Pustom dvore - Ábelová. Anotáciu stretnutia ako aj samotný program si môžete [...]

Otváracia konferencia

Dňa 23. júna 2021 sa v priestoroch Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutočnila otváracia konferencia k novej etape projektu spolupráce v rámci Grantov EEA a Nórska pod názovom: "Dnešok je mostom k zajtrajšku." Cieľom tohto projektu [...]

Program Kristologického cyklu (prvé stretnutie)

Milí priatelia, dávame Vám do pozornosti ďalšie z ADOMáckych stretnutí. Tentokrát ide o KRISTOLOGICKÝ CYKLUS, na ktorého prvé stretnutie sa môžete stále prihlasovať!!! Prednášajúcimi budú sr. M. Justína Kostúrová OP a br. Lukáš Žilák OP. Stretnutia [...]

Pozvánka pre stredoškolákov

Po dlhom čase izolácie pozývame stredoškolákov na víkendové stretnutie 28. - 30. mája 2021 v Ábelovej. Ide o pokračovanie pravidelných stretnutí stredoškolskej mládeže, ktorých tradícia bola prerušená covidom. Tentokrát spoločnosť účastníkov obohatia životné príbehy niekoľkých [...]