Konvent bol založený 22. 11. 1989. Bratia spravujú Farnosť Bratislava – Kalvária, pôsobia ako vedeckí pracovníci v Slovenskej akadémii vied, venujú sa edičnej a pedagogickej činnosti, ako aj duchovnej službe rôznym spoločenstvám.

Adresa:
Dominikánsky konvent
Na Kalvárii 10
811 04 Bratislava

Telefón:
02 – 2070 7941, 02 – 5477 5341

Fax:
02 – 5479 2166

Web farnosti:
www.kalvaria.sk

Prior:
fr. Česlav Peter Šajda OP

bratislava@dominikani.sk

Sv. omše v kostole P. Márie Snežnej
Bratislava na Kalvárii:

Pondelok 7,00 18,00
Utorok 7,00 18,00  20,00*
Streda 7,00 18,00
Štvrtok 7,00. 18,00
Piatok 7,00 18,00
Sobota 8,00 18,00**
Nedeľa 7,30 9,00 11,00 17,00

 

* – Študentská sv. omša počas semestra (väčšinou v Kaplnke sv. Jozefa vedľa kostola)
** – Omša s platnosťou na nedeľu

*** – Počas adventného obdobia sú sv. omše cez týždeň (Po – So) o 6:30 (rorátna) okrem nedele.

Spovedanie

Pondelok – Sobota: ráno na požiadanie po sv. omši, večer cca od 17.50; Nedeľa: od 8.50, 10.50, 16.50

Adorácia

Každý štvrtok po sv. omši.

Stránkové dni na farskom úrade

Streda: 15:00 – 17:30
Piatok: 15:00 – 17:30

Alebo na požiadanie po večernej svätej omši, ako aj po telefonickom dohovore na čísle 0908 090 799. Počas školských prázdnin, prikázaných a štátnych sviatkov sa obracajte v úradných záležitostiach na našich kňazov po bohoslužbách, keďže v týchto obdobiach nefunguje farská kancelária v bežnom režime.