Kňazi:

fr. Česlav Peter ŠAJDA OP
– prior, výpomocný duchovný farnosti, vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV, docent filozofie na Bratislava International School of Liberal Arts

fr. Dominik Roman LETZ OP
– supprior a knihovník konventu, kaplán farnosti, vedecký pracovník Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, správca Vydavateľstva Dominikáni

fr. Patrik Peter VNUČKO OP
– kaplán farnosti, lektor a liturg konventu, redaktor časopisu Ruženec a Vydavateľstva Dominikáni, asistent Bratstva laikov sv. Dominika Bratislava III. a Hlohovec

fr. Andrej Peter VISOKAI OP
– kaplán farnosti, syndik konventu, sacrista major, receptor hospitum, asistent Bratstva laikov sv. Dominika Bratislava I. a Skalica, apoštolát prostredníctvom fotocitátov

kontakt: andrej,petervisokai@gmail.com

fr. Oskar Jozef VAĽKO OP
– správca Farnosti Bratislava – Kalvária

Extra conventum:

fr. Pius Jaroslav MAJEROVIČ OP
– nemocničný kaplán Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb a Nemocnice Milosrdných bratov