fr. Česlav Peter Šajda OP
– prior, výpomocný duchovný farnosti Bratislava – Kalvária, vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV, docent filozofie na Bratislava International School of Liberal Arts

fr. Dominik Roman Letz OP
– supprior a knihovník konventu, kaplán farnosti Bratislava – Kalvária, vedecký pracovník Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, správca Vydavateľstva Dominikáni

fr. Patrik Peter Vnučko OP
– kaplán farnosti Bratislava – Kalvária, lektor a liturg konventu, redaktor časopisu Ruženec a Vydavateľstva Dominikáni, asistent Bratstva laikov sv. Dominika v  Hlohovci, promótor pre trvalú formáciu.

fr. Mannes Stanislav Marušák OP
– promótor pre laických dominikánov, člen formačnej komisie laikov sv. Dominika na Slovensku, asistent Bratstva laikov sv. Dominika Bratislava III., člen rady pre kultúru KBS, receptor hospitum.

fr. Andrej Peter Visokai OP
– kaplán farnosti Bratislava – Kalvária, syndik konventu, sacrista major, receptor hospitum, asistent Bratstva laikov sv. Dominika Bratislava I. a Skalica, apoštolát prostredníctvom fotocitátov

kontakt: Andrej.petervisokai@gmail.com

fr. Oskar Jozef Vaľko OP
– administrátor farnosti Bratislava – Kalvária

Extra conventum:

fr. Pius Jaroslav Majerovič OP
– nemocničný kaplán pre Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb a Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave, asistent LBSD Bratislava II., spovedník sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej a sestier Božského Vykupiteľa v Bratislave.