fr. Česlav Peter Šajda OP
– prior, výpomocný duchovný farnosti Bratislava – Kalvária, vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV, docent filozofie na Bratislava International School of Liberal Arts

fr. Dominik Roman Letz OP
– supprior a knihovník konventu, kaplán farnosti Bratislava – Kalvária, vedecký pracovník Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, správca Vydavateľstva Dominikáni

fr. Patrik Peter Vnučko OP
– kaplán farnosti Bratislava – Kalvária, lektor a liturg konventu, redaktor časopisu Ruženec a Vydavateľstva Dominikáni, asistent Bratstva laikov sv. Dominika Bratislava III. a Hlohovec

fr. Andrej Peter Visokai OP
– kaplán farnosti Bratislava – Kalvária, syndik konventu, sacrista major, receptor hospitum, asistent Bratstva laikov sv. Dominika Bratislava I. a Skalica, apoštolát prostredníctvom fotocitátov

kontakt: Andrej.petervisokai@gmail.com

fr. Oskar Jozef Vaľko OP
– administrátor farnosti Bratislava – Kalvária

Extra conventum:

fr. Pius Jaroslav Majerovič OP
– nemocničný kaplán pre Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb a Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave, asistent LBSD Bratislava II., spovedník sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej a sestier Božského Vykupiteľa v Bratislave.