Konvent v Košiciach je najstarším a najväčším konventom provincie. Bol založený v období medzi rokmi 1230 a 1241. Po požiari 13. 6. 1556 bratia konvent opustili, v dôsledku čoho zanikol. Dňa 16. 12. 1697 bola vydaná listina o jeho opätovnom založení. Následne tu bola v roku 1698 obnovená činnosť dominikánov. Počas akcie „K“ bol konvent v noci zo 14. na 15. apríla 1950 opäť zrušený. Jeho činnosť bola znovu obnovená 12. 7. 1990.

Bratia sa venujú pastorácii v dominikánskom kostole a pastorácii mládeže na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Ku kláštoru patrí Dominikánske Mariánske Centrum, ktoré zabezpečuje mariánsku pastoráciu a vydávanie časopisu „Svätý Ruženec“. Súčasťou kláštora je aj kultúrne centrum „Veritas“.

Adresa:
Dominikánsky konvent
Mäsiarska 6
040 01 Košice

E-mail:
priorkosice@gmail.com

Prior:
fr. Šimon Ján Tyrol OP

Zodpovedný za kontakt so záujemcami o vstup do rehole:
fr. Bohuslav Jančiar OP