pondelok – piatok

6.30     ranné chvály s posvätným čítaním v kaplnke

počas skúškového obdobia a prázdnin o 7.00

7.00     rozjímanie

počas skúškového obdobia a prázdnin o 7.30

7.30     raňajky

počas skúškového obdobia a prázdnin o 8.00

13.00   sexta v kaplnke (v piatok nasleduje ruženec)

obed

rekreácia (v stredu nácvik spevu)

18.00   konventná sv. omša v kostole

vešpery v kostole

večera

v piatok je konventná sv. omša o 19.00 v kostole,

vešpery o 18.30 v kaplnke (v pôstnom období o 17.30)

21.30   kompletórium

sobota

7.00     ranné chvály s posvätným čítaním v kaplnke

7.30     rozjímanie

8.00     raňajky

počas letných prázdnin konventná sv. omša v kostole, nasledovne raňajky

12.00   konventná sv. omša so sextou v kaplnke

ak bola konventná sv. omša o 8.00, modlí sa sexta o 13.00

obed

rekreácia

18.40   vešpery v kostole (po večernej sv. omši)

Večera

nedeľa

7.40     raňajky

8.00     ranné chvály s posvätným čítaním v kaplnke

9.00     konventná sv. omša v kostole

12.00   sexta v kaplnke

obed

večera individuálne

20.00   vešpery v kaplnke

20.30   rekreácia

21.45   kompletórium