Príď do CUP a aktívne využi svoj čas

Nezanedbávaj svoju dušu a dopraj jej po čom túži. CUP Ti ponúka Svätú omšu spolu s rovesníkmi žijúcimi hodnotami milými Bohu, možnosť rozhovoru s kňazom a sviatosť zmierenia, tiché i moderované adorácie, modlitbu ruženca, prednášky a mnohé iné duchovné aktivity.

Popri tom v CUP nájdeš množstvo priateľstiev a vzťahov (možno aj svojho životného partnera a neskôr manžela či manželku). Zároveň Ti ponúkame zapojením sa do našich akcií podnecovať v sebe ducha tvorivosti a všetkých svojich známych ale aj skrytých darov.

Navštív našu webstránku: CUPZvolen.sk


Milí mladí priatelia, ak môžete vy alebo niekto z vašich známych darovať pre CUP- ku 2% z daní, boli by sme vám veľmi vďační. Na CUP-ke je roboty ako na dome, naozaj, je tu toho veľa, čo potrebuje vymeniť, opraviť.. Veľmi by nám to pomohlo. Ďakujeme 

Tlačivá na poukázanie 2% si môžete stiahnuť tu:

Viac informácií o 2% z dane.

Údaje pre Centrum univerzitnej pastorácie: 

  • Obchodné meno (názov): Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: ŠD Ľ. Š. – Študentská 27, 96001 Zvolen
  • Právna forma: Účelové zariadenia cirkví a náboženskej spoločnosti
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35984031


Ďakujeme všetkým darcom!