DUCHOVNÉ POBYTY, POBYTY PRE HĽADAJÚCICH

Keď Jakub došiel na isté miesto,
zostal tam na noc, lebo slnko už zapadlo.
(Gn 28, 11)

Otvoriť dvere tým, ktorí prichádzajú, patrí k neodmysliteľným tradíciám kláštorov. Poskytnúť pohostinnosť nevyhnutnú k putovaniu (zvlášť do vlastného vnútra), ale i podeliť sa s cestou. Mnoho zámerov a úmyslov ciest dáva i pohostinnosti mnoho podôb.

Eden dáva príležitosť nájsť pohostinnosť v Slove, objaviť v „neznámych“ slovách nové skúseností, ale dať šancu i tichu, ktoré môžeme stretnúť v dome hľadačov ako spoluhosťa, ktorý nás prekvapí svojou výrečnosťou.

Rehoľa dominikánov je už na svojich cestách 800 rokov, počas ktorých uchováva svoju skúsenosť s hľadaním Boha. Jej hlavnou pohostinnosťou je deliť sa o skúsenosť cesty Slova. Jej počiatky sa rodili v podobnom „hostinci“, kde Dominik prenocoval. Krátky čas počas jednej noci, naplnený dialógom a novým poznaním, zmenil jeho dovtedajší spôsob putovania.

Pohostinnosť vlastná dominikánskej tradícii je deliť sa o Slovo, skrze slová a ticho prítomné v liturgii, štúdiu, v komunite a v kázaní. A aj to môžete nájsť aj v našom konvente.

Dominikánska skúsenosť sa nerodila v odlúčenosti od ruchu sveta, ale vznikala uprostred miest, na univerzitách, uliciach, kde sa tvorili myšlienky, ktoré ovplyvňovali myslenie ľudí. Snaží sa byť prítomna „uprostred“ sveta so svojou snahou viesť dialóg, uznaním Boha ako absolútne tajomstvo, našej schopnosti uvažovať a užitočnosťou diskusie, rešpektovaním rovnosti všetkých ľudských bytostí. Eden ponúka „stopy“ zachytené vierou.

Tento projekt pobytov nie je len pre angažovaných kresťanov, ale aj pre tých, ktorí hľadajú miesto spirituality vo svojom živote, bez ohľadu na to, či sú kresťania alebo nie.

Eden nesie v sebe tiež stopu starozákonného patriarchu Jakuba, ktorého cesta je viac neistotou, útekom ako putovaním, ale na ktorej „narazí“ na „to miesto“. Miesto, ktoré Biblia nepomenuje. A práve na tomto mieste stretne Boha, ktorého nečaká. Prekvapí ho svoju náhlou prítomnosťou. „To miesto“, na ktoré Jakub narazí a prenocuje na ňom, môže byť hocikde. Ak je Boh všade, možno ho nájsť všade.

Šťastnú cestu v Slove! Vydať sa na cestu je dobrá cesta. Pretože cesta neprezrádza svoje nové horizonty skôr, ako sa tam ocitneme.