Hostia majú možnosť zúčastniť sa na celom spoločnom programe s bratmi. Modlitby a liturgia sa slávia v kostole (okrem nedeľných ranných chvál).
Počas prázdnin a sviatkov je program mierne upravený.

Pondelok – Piatok
7:00    Ranné chvály s posvätným čítaním
Rozjímanie
8:00    Raňajky
13:00  Modlitba cez deň (v piatok spojená s modlitbou ruženca)
Obed
18:00  Konventná sv. omša
Večerné chvály

Sobota
7:00    Ranné chvály
Rozjímanie
8:00    Sv. omša
Raňajky
12:30   Modlitba cez deň s posvätným čítaním
Obed
18:40   Večerné chvály

Nedeľa
7:45      Raňajky
8:30     Ranné chvály (v kaplnke)
9:00     Konventná sv. omša
12:30    Modlitba cez deň s posvätným čítaním
Obed
20:00   Večerné chvály