Dejiny spásy sú príbehmi žien, ktoré napriek nepriazni osudu nekapitulovali, ale všetko zverili Tomu, ktorý stvoril svet z ničoho a ktorý dokáže uskutočniť každú možnú túžbu. Spomeňme si na bôľ Abrahámovej manželky Sáry (Gn 16, 1–5): jej ničota sa mení na život a jej trpký úsmev
(Gn 18, 10–15) na radostný smiech (Gn 21, 1–7). K tým ženám patrí aj Anna, matka proroka Samuela (1 Sam 1–10), alebo matka siláka Samsona (Sdc 13)… Nemožno opomenúť ani statočnú Mojžišovu matku, ktorá narážala na iný problém – mala sa vzdať svojho dieťaťa, ale dôverovala Bohu a Boh jej ho vrátil prostredníctvom faraónovej dcéry (Ex 2). Tento sled veľkých biblických žien uzatvára tá, ktorá sa stala Matkou a zároveň zostala Pannou, a tým najobdivuhodnejším spôsobom potvrdila to, že Bohu nič nie je nemožné…

Každá z týchto žien snívala príbeh svojho dieťaťa. Pásik sv. Dominika je znamením, že aj dnes žijú ženy, ktoré svoj boj s nepriazňou osudu nevzdávajú, namiesto toho dôverujú v moc všemocného Boha a jemu zverujú, prostredníctvom sv. Dominika, svoj zápas, aby sa ich sen stal šťastnou skutočnosťou…

fr. Patrik, OP

tri roky očakávané dieťa

kontakt

Pásik sv. Dominika

Dominikánsky konvent Zvolen
Novozámocká 73
960 01 Zvolen

email: pasik@dominikani.sk

 

spravuje:

Matúš František Kušnír OP (0911 912538)
Tadeáš Alex. Horváth OP (0904 738595)