V našom kostole Svätého Dominika vo Zvolene obetujeme každý mesiac sv. omšu za všetkých, ktorí sa s nádejou na požehnanie dieťaťa opierajú o príhovor sv. Dominika Guzmána.

Pomocou formulára máte možnosť napísať sem svoj konkrétny úmysel, ktorý pridáme k úmyslu všeobecnému. Zároveň vás budeme informovať o presnom čase konania sv. omše, aby ste sa tak duchovne mohli spojiť s touto obetou Ježiša Krista.
Najbližšia svätá omša bude v sobotu 21.1.2023 o 8:00.