V našom kostole Panny Márie v Košiciach obetujeme každy mesiac sv. omšu za všetkých, ktorí sa s nádejou na požehnanie dieťaťa opierajú o príhovor sv. Dominika Guzmána.

Pomocou formulára máte možnosť napísať sem svoj konkrétny úmysel, ktorý pridáme k úmyslu všeobecnému. Zároveň vás tu budeme informovať o presnom čase konania sv. omše, aby ste sa tak duchovne mohli spojiť s touto obetou Ježiša Krista.

Nasledujúca svätá omša na tento úmysel bude slávená v sobotu 30.apríla 2022 o 6:30.