28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok

15. októbra

sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Štvrtok

17. októbra

sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok

18. októbra

sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Sobota

19. októbra

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

20. októbra

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA

ĎALŠIE OZNAMY

Túto nedeľu 13. októbra sa koná pri sv. omši o 15:00 hod. v katedrále sv. Alžbety poďakovanie za jubilujúcich manželov, ktorí v tomto roku oslavujú 50., 60. a 65. výročie sobáša. Sv. omšu celebruje otec arcibiskup Bernard Bober.

Budúca nedeľa 20. októbra je misijná nedeľa. Pri sv. omšiach sa bude konať zbierka na misie. Zbierkou veriaci podporujú misijné dielo Cirkvi prostredníctvo Pápežských misijných diel (PMD). V tomto roku bude zbierka adresovaná na misijné projekty v Rwande, ktoré nám v rámci duchovnej obnovy pred ružencovou slávnosťou prezentoval aj riaditeľ PMD na Slovensku.

V dňoch 25. – 27. októbra pozývame mužov vo veku 18-35 rokov na víkend do kláštora bratov vo Zvolene s témou Rozlišovanie povolania. Prihlásiť sa môžete do 20. októbra. Bližšie informácie nájdete na plagáte na výveske a na www.dominikani.sk.

V našej sakristii je k dispozícii tak nástenný ako i stolový Ružencový kalendár na rok 2020. Príspevok je nezmenený t.j. 2 eurá. Ďakujeme, že aj touto formou podporujete činnosť Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach.

Teologická fakulta v Košiciach pripravila podujatie Teologické večeri. Plagát s témami moderovaných diskusií nájdete na výveske. Prvé stretnutie bude v pondelok 21. októbra.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

14.10.2019 pon 6:30 za +Juraj, Veronika a Mikuláš
14.10.2019 pon 12:15 za+Helena a Ján a príbuzní
14.10.2019 pon 17:30 za +Helena, Pavol a Helena
15.10.2019 uto 6:30 za +Amália
15.10.2019 uto 12:15 za +Mária a Július
15.10.2019 uto 17:30 za ZBP pre Teréziu s rodinou
16.10.2019 str 6:30 za +Ján, Margita a Mikuláš
16.10.2019 str 12:15 za +Andrej, Johana a Elena
16.10.2019 str 17:30 za ZBP pre Petra
17.10.2019 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
17.10.2019 štv 12:15 za +Adam, Alžbeta a Elizabeth
17.10.2019 štv 17:30 za +Ján, Anna, Michal a Alžbeta
18.10.2019 pia 6:30 za +Stanislav
18.10.2019 pia 12:15 za +Ján, Alžbeta , Mikuláš a Anna
18.10.2019 pia 17:30 za ZBP a oslobodenie od závislosti pre Jaroslava
19.10.2019 sob 6:30 za +Ján
19.10.2019 sob 12:15 za +Štefan a Jolana
19.10.2019 sob 17:30 za ZBP pre Teréziu a Bartolomeja
20.10.2019 ned 7:00 za +Helena
20.10.2019 ned 9:00 za ZBP pre Jozefa a jeho synov s rodinami
20.10.2019 ned 11:00 za ZBP pre Viktóriu
20.10.2019 ned 17:30 na poďakovanie Bohu za 40r. manželstva Jozefa a Evy