NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA 

Liturgický kalendár

Sobota 15. januára Spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 16. januára 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Rôzne

Všetky podujatia sa v našom kostole sa od piatku 10. decembra konajú v režime “OP” (vstup bude možný len s dokladom o prekonaní a očkovaní). Kapacita kostola bude 50 osôb. V kostole obsadzujte miesta, ktoré sú určené na sedenie. Dodržujte hygienické predpisy (respirátor FFP2, hygiena rúk, odstupy). Platí otcom arcibiskupom vyhlásený dišpenz od povinnosti účasti na nedeľnej sv. omši a na prikázaný sviatok. Prosíme vás o dôsledné zachovávanie týchto opatrení, keďže ide v prvom rade o ohľaduplnosť k sebe navzájom, a za ochranu zdravia. Zároveň, prosím, berte ohľad aj na zdravotníkov a ich extrémne vypätie pri zabezpečení zdravia a životov ľudí i v našom meste.

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie.

V záujme zabezpečenia hygienických opatrení nevyberáme v našom kostole do košíka počas omše. Na podporu nášho kostola môžete prispieť vložením svojho milodaru do pokladničky pod chórom. Za vašu podporu vám už vopred vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať!