19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok

10. augusta

sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Utorok

11. augusta

sv. Kláry, panny

Piatok

14. augusta

sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

Sobota

15. augusta

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

Nedeľa

16. augusta

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ĎALŠIE OZNAMY

Počas nasledujúcich večerných omší až do slávnosti Nanebovzatia Panny Márie prebieha novéna. Pred sv. omšou sa modlíme pobožnosť novény o 17:00 hod. a počas večerných sv. omší vás pozývame k zamysleniam nad témou: Sedem radostí Panny Márie.” Všetkých pozývame k duchovnej príprave pred odpustovou slávnosťou.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v sobotu 15. augusta je prikázaným sviatkom. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu t.j. o 7:00, 9:00, 11:00 a 17:30 hod. Taktiež večerná sv. omša v piatok o 17:30 hod. bude už zo slávnosti. Slávnostnú odpustovú sv. omšu v sobotu o 11:00 bude celebrovať mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. Všetkých srdečne pozývame.

Na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie v sobotu 15. augusta nebudeme spovedať.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

10.08.2020 pon 6:30 za ZBP pre Janu s rodinou
10.08.2020 pon 12:15 za +Štefan
10.08.2020 pon 17:30 za ZBP pre Matúša a Máriu s rodinami
11.08.2020 uto 6:30 za ZBP pre Annu
11.08.2020 uto 12:15 za ZBP pre dobrodincov
11.08.2020 uto 17:30 za ZBP pre Martinu, Andreju a Katarínu
12.08.2020 str 6:30 za +Lukáško
12.08.2020 str 12:15 za dary DS pre Mikuláša a Teréziu
12.08.2020 str 17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov – Jana a Miloš
13.08.2020 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
13.08.2020 štv 12:15 za +Andrej
13.08.2020 štv 17:30 za ZBP pre Zuzanu s rodinou
14.08.2020 pia 6:30 za ZBP pre Luciu
14.08.2020 pia 12:15 Zdravie a BP pre rodinu Meyer
14.08.2020 pia 17:30 za horlivosť a svätosť života pre kňazov a rehoľníkov v KE
15.08.2020 sob 7:00 za +Štefan a Johana
15.08.2020 sob 9:00 za ZBP a ochranu Panny Márie pre Marcelu
15.08.2020 sob 11:00 za ZBP pre Máriu, Alžbetu a Jána
15.08.2020 sob 17:30 za +Regina
16.08.2020 ned 7:00 za +Ján a Mária
16.08.2020 ned 9:00 za ZBP a dary DS pre dominikánsku komunitu v KE
16.08.2020 ned 11:00 za ZBP pre Helenu a Johanu s rodičmi
16.08.2020 ned 17:30 za obrátenie SK kňazov ktorí opustili svoje povolanie