NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

Štvrtok 15. júla sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok 16. júla Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, spomienka 
Sobota 17. júla sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Nedeľa 18. júla 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Rôzne

V Ažbetinom liste na prázdniny sa dozviete o pripravovaných podujatiach vo farnosti počas prázdnin.