KVETNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok

18. apríla

ZELENÝ ŠTVRTOK

Piatok

19. apríla

VEĽKÝ PIATOK – DEŇ PRÍSNEHO PÔSTU

Sobota

20. apríla

BIELA SOBOTA

Nedeľa

21. apríla

NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

ĎALŠIE OZNAMY

Túto nedeľu 14. apríla bude v našom kostole od 14:30 – 17:30 hod. predveľkonočné spovedanie. Vo Veľkom týždni spovedáme v pondelok, utorok a stredu podľa obvyklého poriadku. Počas veľkonočného trojdnia a veľkonočnej oktávy spovedať nebudeme. 

V najnovšom čísle Alžbetinho listu sú uvedené časy bohoslužieb a obradov Veľkej noci v Košiciach. 

Program obradov v našom kostole je uvedený na dverách kostola a na vytlačených letáčikoch  v kostole. Osobitne pozývame:

Zelený štvrtok bude sv. omša na Pamiatku Pánovej poslednej večere o 18:00 hod. Po nej bude Kristova rozlúčková reč a bdenie v Getsemanskej záhrade do 21:00 hod.

– Na Veľký piatok budú o 7:00 hod. Jeremiášove náreky (liturgia hodín), o 10:00 hod. pobožnosť krížovej cesty a o 12:00 hod. modlitba dňa. Obrady Veľkého piatku začínajú o 15:00 hod. Po obradoch bude poklona pri Božom hrobe do 19:00 hod. Zároveň pripomíname, že tento deň je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu.

– Na Bielu sobotu začíname znovu o 7:00 hod. Jeremiášovými nárekmi. Poklona pri Božom hrobe bude dopoludnia od 8:00 do 12:00 hod. A popoludní od 14:30 do 18:00 hod. Na poludnie o 12:00 hod. bude v kostole modlitba dňa a o 17:30 hod. modlitba vešpier.

Veľkonočná vigília začne o 20:00 hod. Kostol bude otvorený od 19:00 hod. Po vigílii vás pozývame na agapé do Veritasu.

Na Veľkonočnú nedeľu a veľkonočný pondelok budú v našom kostole sv. omše ako v nedeľu t.j. o 7:00, 9:00, 11:00 a 17:30 hod. Požehnanie pokrmov sa bude konať na veľkonočnú nedeľu po dopoludňajších sv. omšiach.

Úplné odpustky môžeme za zvyčajných podmienok získať na Zelený štvrtok pri speve hymnu Ctime túto Sviatosť slávnu, na Veľký piatok pri poklone sv. krížu a na veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov. Kvôli zabezpečeniu stálej prítomnosti pred Oltárnou Sviatosťou počas poklony pri Božom hrobe vás chceme poprosiť, aby ste sa zapísali do rozpisu adorujúcich, ktorí je v kostole pri novinách. Počas poklony pri Božom hrobe sa koná zbierka na Baziliku Božieho hrobu v Jeruzaleme. Ďakujeme.

Na záver jedna prosba. S fenoménom žobrania v kostoloch v centre Košíc máme všetci osobnú skúsenosť. Chceli by sme vás však poprosiť, aby ste žobrajúcim nedávali svoj príspevok v priestoroch chrámu. Nie každému je príjemné, keď je niekedy až nad únosnú mieru obťažovaný v kostole žobrajúcimi. Ďakujeme. 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

15.4.2019 pon 6:30 za ZBP pre Zuzanu
15.4.2019 pon 12:15 na poďakovanie 70.rokov Betky
15.4.2019 pon 17:30 za +Klára
16.4.2019 uto 6:30 za +Matej, Anna a Mikuláš
16.4.2019 uto 12:15 za +Anna , Ján, Bartolomej, Katarína a Mária
16.4.2019 uto 17:30 za +Danka
17.4.2019 str 6:30 za ZBP a milosť obrátenia pre Mariana a Oxanu s rodinou
17.4.2019 str 12:15 za +Alžbetu
17.4.2019 str 17:30 za +Jozef
18.4.2019 štv 17:30 + Katalin
19.4.2019 pia iné nie je
20.4.2019 sob iné za +Pavol a Mária
21.4.2019 ned 7:00 za +Anna
21.4.2019 ned 9:00 za +Juraj  20.rokov
21.4.2019 ned 11:00 na poďakovanie 50.r Anabela
21.4.2019 ned 17:30 za +Jana