NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár

Utorok 20. apríla sv. Agnesy z Montepulciana, panny OP, spomienka
Piatok 23. apríla sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 
Nedeľa 25. apríla 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Dobrého Pastiera

 

Rôzne

Budúci týždeň je týždeň modlitieb za duchovné povolania. Prosme za nových robotníkov v Pánovej vinici i za mladých ľudí, aby boli ochotní odpovedať na toto volanie. Na budúcu nedeľu – Dobrého pastiera – 25. apríla, sa bude pri všetkých sv. omšiach konať zbierka na podporu nových dominikánskych povolaní.

Pri zachovaní aktuálnych protipandemických opatrení je kapacita účastníkov bohoslužieb od 19.4. stanovená na 1 účastníka/15m2. V našom dominikánskom kostole to znamená, že na bohoslužbe može byť prítomných max. 50 veriacich. Prosíme o zachovávanie platných opatrení v kostole (respirátor FFP2, hygiena rúk, odstupy 2m). Obsadzujte len označené miesta v kostole na sedenie. Ostáva v platnosti sv. omša pre seniorov v nedeľu o 7:00 hod. 

Pri zbierke na Boží hrob počas Veľkej noci ste prispeli na podporu posvätných miest vo Svätej zemi čiastkou 279,68,- eur. Ďakujeme.