OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

Streda 27. septembra Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Štvrtok 28. septembra Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Piatok 29. septembra Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Sobota 30. septembra VÝROČIE POSVIACKY DOMINIKÁNSKEHO KOSTOLA 

V KOŠICIACH, slávnosť

Nedeľa 1. októbra 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Rôzne

Mesiac október je zasvätený Panne Márie a modlitbe ruženca. Modlitba ruženca sa bude v našom kostole konať podľa zvyčajného programu. Srdečne vás ale pozývame pripojiť sa k modlitbe v našom chráme s úmyslom za posvätenie našich rodín. 

Na budúcu nedeľu 1. októbra sa bude konať po sv. omši o 9:00 hod stretnutie ružencového bratstva. Taktiež budúcu nedeľu po sv. omši o 11:00 bude stretnutie ctiteľov dieťaťa Ježiša. Na  sv. omšu a následnú krátku pobožnosť pri Pražskom jezuliatku všetkých srdečne pozývame.

Minulú nedeľu sa pri zbierke na rádio Lumen vyzbieralo v našom kostole 453,24,- eur. Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili túto rozhlasovú misiu.

V našej zákristii je k dispozícii tak nástenný ako aj stolový Ružencový kalendár na rok 2024. Príspevok je 3 eura. Ďakujeme, že touto formou podporujete činnosť Dominikánakeho centra v Košiciach.

Už vopred dovoľujeme si vás pozvať na Ružencovú slávnosť s duchovnou obnovou, ktorá sa v našom kostole bude sláviť v týždni od 2. do 8. októbra. Slávnosť vyvrcholí sv. omšou v sobotu 7. októbra, ktorú bude celebrovať  Vdp.Peter Sýkora, farár zo sídliska KVP. Program celého podujatia bude vyvesený na nástenke.

V rámci 52. ročníka Organového festivalu Ivana Sokola v Košiciach vás pozývame na organový koncert v našom kostole v sobotu 30. septembra o 19:50 hod. Bližšie informácie nájdete na plagáte na dverách kostola, alebo v brožúrke na posledných laviciach v kostole. 

V rámci 40. výročia Collegia technicum Štatna filharmonia Košice vás pozýva na jubilejný koncert v Dome umenia vo štvrtok 28. septembra o 19:00 hod. Program je vyvesený na plagate na nástenke.