NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok

10. júna

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – spomienka

Utorok

11. júna

sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

Štvrtok

13. júna

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA – SVIATOK

Nedeľa

16. júna

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – SLÁVNOSŤ

ĎALŠIE OZNAMY

Pri zbierke na masmédia sa v našom kostole vyzberalo minulú nedeľu 322,75,- eur. Za vašu podporu dielu šírenia viery prostredníctvom katolíckych masmédií vám vyslovujeme úprimné, Pán Boh zaplať!

V stredu 12. júna vás o 18:30 hod. pozývame na divadelné predstavenie do Veritasu. Inscenáciu “Pani Margaréta” pre vás pripravili konzervatoristi z Timonovej.

Vo štvrtok 13. júna vás o 18:30 hod. pozývame do Veritasu na posledné zastavenie cyklu “OKNÁ”. Témou bude umenie romantizmu.

Srdečne vás pozývame na „Mariánsku sobotu“ v našom kostole, ktorá sa bude konať v sobotu 15. júna so začiatkom o 10:00 hod. Súčasťou programu bude spoločná modlitba ruženca, rozjímanie nad tajomstvom ruženca svetla Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie(fr. Bruno Donoval, OP), sv. omša o 12:15 hod. a adorácia. Na záver pozývame všetkých pútnikov k milému posedeniu vo Veritase v Košiciach. 

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety (Mäsiarska 25) oznamuje záujemcom o štúdium do 1. ročníka štvorročného denného štúdia v študijnom odbore praktická sestra v školskom roku 2019/2020 sú ešte voľné miesta. Prihlášky je potrebné dodať na riaditeľstvo školy do 11.6.2019 (utorok). Prijímacie skúšky sa uskutočnia 18.6.2019.

Mimoriadne dávame už vopred do pozornosti, že v nedeľu 23. júna budú z dôvodu konania celomestskej Eucharistickej procesie upravené časy konania nedeľných bohoslužieb v našom kostole. Sv. omše budú len takto: 7:00 a 17:30 hod. Prosím informujte o tejto zmene všetkých, o ktorých viete, že navštevujú náš kostol.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

10.6.2019 pon 6:30 za ZBP pre Rudolfa s rodinou
10.6.2019 pon 12:15 za +Štefan, František a Margita
10.6.2019 pon 17:30 za ZBP a dar DS obrátenia k viere pre Evu
11.6.2019 uto 6:30 za ZBP pre Michala, Alicu a Tamaru
11.6.2019 uto 12:15 za +Jolana a Jozef
11.6.2019 uto 17:30 za +Vincent, Regina, Imrich a ich rodičov
12.6.2019 str 6:30 ZBP pre Máriu
12.6.2019 str 12:15 za +Ján, Mária a František
12.6.2019 str 17:30 + Juraj, Helena a Katarína
13.6.2019 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
13.6.2019 štv 12:15 za ZBP pre Jána a Máriu, Alžbetu
13.6.2019 štv 17:30 za +Ján, Maroš a starí rodičia
14.6.2019 pia 6:30 Za ZBP pre Boženu a Máriu
14.6.2019 pia 12:15 za +Jozef, Mária, Ján a Ján
14.6.2019 pia 17:30 za ZBP pre Sofiu
15.6.2019 sob 6:30 za ZBP pre Anna, Dušan, Anna a Peter
15.6.2019 sob 12:15 za ZBP pre Petra s rodinou
15.6.2019 sob 17:30 za +Jaroslav a Helena
16.6.2019 ned 7:00 za ZBP pre Gabrielu, Vladimíra, Teréziu a starých rodičov
16.6.2019 ned 9:00 za ZBP pre Máriu
16.6.2019 ned 11:00 za +Erika
16.6.2019 ned 17:30 + Juraj, Mária a Ján