NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

Piatok 15. októbra sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 
Sobota 16. októbra Spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 17. októbra 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Rôzne

Všetky podujatia sa v našom kostole konajú v režime “Základ”. V kostole obsadzujte miesta, ktoré sú určené na sedenie. Dodržujte hygienické predpisy (respirátor FFP2, hygiena rúk, odstupy). Svoje personália napíšte na papierik pri vstupe do kostola a vložte do označenej skrinky. Ako bolo oznámené, pre našu diecézu bol otcom arcibiskupom vyhlásený dišpenz od povinnosti účasti na nedeľnej sv. omši a na prikázaný sviatok.

Mariánska sobota, ktorá sa mala konať na budúcu sobotu 16. októbra sa neuskutoční.

Na budúcu nedeľu 17. októbra sa bude konať v našom kostole zbierka na dominikánske povolania. Účelom zbierky je finančná podpora pre bratov, ktorí sa v našej reholi na Slovensku pripravujú na svoje rehoľné a kňazské povolanie. Ďakujeme. 

Na budúcu nedeľu 17. októbra sa v divadelnej sále Veritasu odohrá rozprávka Janko Hraško a iné hraškoviny z bábkového divadla v Košiciach. Pozývame zvlášť rodičov s deťmi, ale nielen ich. Predstavenie sa bude konať o 16:00 hod. Predstavenie sa uskutoční v režime: OTP. Vstupné: 1,5€.

Pozývame mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie, stráviť víkend Všetkých svätých 29. októbra – 1. novembra v kláštore bratov vo Zvolene. Viac informácií nájdete na našej stránke dominikani.sk.

Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2022 s maľbami dominikána Fra Angelica ako aj stolový kalendár na rok 2022 s fotografiami zo života Ružencových bratstiev na Slovensku. Oba kalendáre si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Príspevok je 2 Eurá/kus.