2. ADVETNÁ  NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok

9. decembra

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

Piatok

13. decembra

sv. Lucie, panny a mučenice,  spomienka

Sobota

14. decembra

sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa

15. decembra

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

ĎALŠIE OZNAMY

Minulú nedeľu sa vyzbieralo pri jesennej zbierke na charitu v našom kostole 268,98,- eur. Za vašu podporu dielam Slovenskej katolíckej charity vám úprimne ďakujeme.

V pondelok 9. decembra budeme sláviť slávnosť Nepoškrneného počatia Panny Márie, ktorá je prikázaným sviatkom. Sv. omše v našom kostole budú ako vo všedný deň t.j.: 6:30, 12:15 a 17:30 hod. V tento deň počas slávnosti nebudeme spovedať.

Aj v budúcom týždni budeme v našom kostole sláviť rorátne sv. omše, ktoré sa na svitaní slúžia k úcte Panny Márie. Roráty v našom kostole budú v stredu a štvrtok s nasledovným programom: 6:00 ranné chvály s posvätným čítaním; 6:30 sv. omša; cca. 7:00 agapé vo Veritase. Na duchovné prežitie adventu spolu s Pannou Máriou vás srdečne pozývame.

Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni. Sv. omše s formulárom Za upevnenie rodín  budú v našom kostole v stredu 11. decembra o 12:15 a 17:30 hod..

Pokiaľ chcete finančne podporiť vianočnú výzdobu v našom kostole, môžete tak urobiť vložením svojho príspevku do označenej pokladničky pod chórom. Ďakujeme.

V strede kostola pri časopisoch si môžete zobrať nové číslo Alžbetinho listu. Zvlášť dávame do pozornosti informáciu o Udeľovaní pomazania chorých v uršulínskom kostole, program predvianočného spovedania, či možnosť prihlasovania chorých a starých k zaopatreniu pred vianočnými sviatkami.

V kostole pri časopisoch si za príspevok 2,- eurá môžete zobrať nálepky na požehnanie príbytkov. 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

9.12.2019 pon 6:30 za +Štefan a Johana
9.12.2019 pon 12:15 za ZBP pre Jaroslava s rodinou
9.12.2019 pon 17:30 za ZBP pre Ľuboša, Kristínu, Renátu a Beatu
10.12.2019 uto 6:30 za +Pavol
10.12.2019 uto 12:15 poďakovanie Bohu za 70r. života Eleny
10.12.2019 uto 17:30 za ZBP pre Marcelu a Marcela
11.12.2019 str 6:30 za duše v očistci
11.12.2019 str 12:15 za +Alžbeta , Adam, František, Ladislav a František
11.12.2019 str 17:30 za +rodiny Matajzovej a Profantovej
12.12.2019 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
12.12.2019 štv 12:15 za +Johana a Andrej
12.12.2019 štv 17:30 za +Helena
13.12.2019 pia 6:30 za ZBP a dar viery pre Luciu a Michala
13.12.2019 pia 12:15 za +Vincent a Regina
13.12.2019 pia 17:30 za +Mikuláš, Mária a Mikuláš
14.12.2019 sob 6:30 na poďakovanie Bohu za milosti udelené Ingrid
14.12.2019 sob 12:15 za +Miroslav
14.12.2019 sob 17:30 za ZBP pre Máriu, Jozefa, Juraja a Jána
15.12.2019 ned 7:00 za +Františka, Ján a Štefan
15.12.2019 ned 9:00 za ZBP pre Jána s rodinou
15.12.2019 ned 11:00 za +Ján a Anna
15.12.2019 ned 17:30 za +Štefan a Jozef