NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Liturgický kalendár

Pondelok 28. decembra sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
Piatok 1. januára SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE
Sobota 2. januára sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
Nedeľa 3. januára DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Rôzne

 Vo štvrtok 31. decembra – na Silvestra – budú v našom kostole sv. omše o 6:30, 12:15 a 16:00 hod. Večerná sv. omša o 16:00 hod. bude ďakovná sv. omša za všetky dobrodenia v starom roku. Pri ďakovnej pobožnosti na záver sv. omše môžeme pri speve hymnu Teba, Bože, chválime získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie v piatok 1. januára – Nový rok – je prikázaným sviatkom. Platí výnimka z povinnosti účasti na sv. omši. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu t.j. 7:00, 9:00, 11:00 a 17:30 hod. Pri speve hymnu Veni Creator na úvod sv. omše na Nový rok, možeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V sobotu 2. januára vás pozývame na fatimskú sobotu v našom chráme. Program začína rozjímavou modlitbou ruženca o 11:00 hod. a bude zakončený mariánskou sv. omšou o 12:15 hod. a krátkou adoráciou.

Na budúcu nedeľu 3. januára sa koná po sv. omši o 9:00 hod. stretnutie ružencového bratstva. Taktiež na budúcu nedeľu bude po večernej sv. omši stretnutie ctiteľov dieťaťa Ježiša. Na večernú sv. omšu a následnú pobožnosť pri Pražskom jezuliatku všetkých srdečne pozývame.