28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

COVID – 19

PRAVIDLÁ PRE ÚČASTNÍKOV BOHOSLUŽIEB  V DOMINIKÁNSKOM KOSTOLE

(PLATNÉ OD 1. OKTÓBRA 2020)

BOHOSLUŽBY:

PONDELOK – SOBOTA: 6:30, 12:15 A 17:30 HOD. NEDEĽA: 7:00 (PRE SENIOROV), 9:00, 11:00 A 17:30 HOD.

SPOVEDANIE – ZMENA!:

PONDELOK – SOBOTA: 11:00 – 12:00 A 16:30 – 17:15 HOD.

ADORÁCIA:

ŠTVRTOK: 20:00 – 21:00 HOD. S MOŽNOSŤOU SV. SPOVEDE

(MIMO PRIKÁZANÝCH SVIATKOV KEDY SA NESPOVEDÁ)

PRAVIDLÁ:

– POČET ÚČASTNÍKOV BOHOSLUŽBY (SPOVEDE) JE MAX. 50 OSÔB

– PLATÍ POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKO V PRIESTORE KOSTOLA

– PRI VSTUPE DO KOSTOLA SI DEZINFIKUJTE RUKY

– V KOSTOLE ZAUJMITE MIESTO, KTORÉ JE ZÁROVEŇ VYHRADENÉ NA SEDENIE – LAVICE, STOLIČKY – (VÝNIMKU TVORIA RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI, KTORÍ MÔŽU SEDIEŤ SPOLU)

NA SV. OMŠU PRE SENIOROV MÔŽU PRICHÁDZAŤ LEN SENIORI

– SV. PRIJÍMANIE PODÁVAME LEN DO RUKY. EUCHARISTIU PRIJMITE PRED KŇAZOM, NEODNÁŠAJTE MIMO PRIESTORU PODÁVANIA SV. PRIJÍMANIA. VÝNIMKY V SPÔSOBE PRIJÍMANIA KONZULTUJTE S KŇAZOM PRED SV. OMŠOU

– PRI ČAKANÍ NA SV. SPOVEĎ ZACHOVÁVAJTE ODSTUP 2 METRE. TAKTIEŽ PRI SPOVEDNICI NEPRISTUPUJTE BLÍZKO SPOVEDAJÚCICH SA A ZACHOVAJTE DISKRÉTNY ODSTUP. SPOVEDNICE MUSIA BYŤ VETRANÉ, PRETO SÚ STÁLE OTVORENÉ NA STRANE KAJÚCNIKA

SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE

Deň Čas Sv.omša Spovedanie
12.10.                      pon. 6:30 Bohuslav
12:15 Marián Peter, Bohuslav
17:30 Bartolomej Matúš, Charbel
13.10.                      uto. 6:30 Chryzostom
12:15 Charbel Vavrinec, Chryzostom
17:30 Vavrinec Bohuslav, Bartolomej
14.10.                      str. 6:30 Charbel
12:15 Bartolomej Filip, Charbel
17:30 Filip Marián, Vavrinec
15.10.                   štvr. 6:30 Matúš
12:15 Chryzosom Matúš, Vavrinec
17:30 Peter Bartolomej, Filip
20:00 Chryzostom, Peter
16.10.                        pia. 6:30 Vavrinec
12:15 Filip Chryzostom, Marián
17:30 Chryzostom Peter, Matúš
17.10.                  sob. 6:30 Peter
12:15 Marián Bohuslav, Filip
17:30 Bohuslav Chryzostom, Marián
18.10.                        ned. 7:00 Marián
9:00 Charbel
11:00 Vavrinec
17:30 Matúš

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok

15. októbra

sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sobota

17. októbra

sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa

18. októbra

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Misijná nedeľa

ĎALŠIE OZNAMY

Budúca nedeľa 18. októbra je misijná nedeľa. Pri sv. omšiach sa bude konať zbierka na misie. Zbierkou veriaci podporujú misijné dielo Cirkvi prostredníctvo Pápežských misijných diel (PMD).

Všetky podujatia, počas vyhláseného núdzového stavu, ktoré sa konajú v kostole sú limitované počtom do 50 účastníkov. Preto väčšina podujatí, ktoré boli plánované v rámci sv. omší sú v našom kostole zrušené.

Kvôli opatreniam platným počas tohto obdobia sme museli siahnuť k nasledovným obmedzeniam. Znovu je v našom kostole zavedená sv. omša pre seniorov v nedeľu o 7:00 hod. Prosíme, aby ste mimo dopredvádzajúcich osôb, nechali priestor na tejto sv. omši našim seniorom. Spovedanie v našom kostole sme posunuli tak, aby sa neprekrývalo so slávením sv. omše. Spovedáme teda: pondelok – sobota: 11:00 – 12:00 a 16:30 – 17:15 hod. Zároveň prosíme, aby ste rešpektovali, že v čase spovedania, vzhľadom k obmedzenej kapacite, budú prednostne púštaní do kostola tí, ktorí budú prichádzať na sv. spoveď. Ostatní (mimo lektorov, asistencie, a tých, ktorí sa budú predmodlievať ruženec) budú vstupovať do kostola až po skončení spovedania. Prosíme, aby ste rešpektovali usmernenia kostolníkov, a pravidlá, ktoré sú k dispozícii na dverách kostola a na našej webovej stránke v časti oznamy.

Katolícki biskupi Slovenska udelili na toto obdobie dišpenz o povinnosti účasti na nedeľnej sv. omši. Vyzývajú zvlášť seniorov a veriacich s vážnym zdravotným obmedzením, aby využívali možnosť pripojiť sa k sláveniu sv. omší prostredníctvom rádia a televízie.

V Alžbetinom liste sa môžete informovať o rozšírení sv. omší v kostoloch našej farnosti. 

Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2021 s maľbami dominikána Fra Angelica ako aj stolový kalendár na rok 2021 s fotografiami zo života Ružencových bratstiev na Slovensku. Oba kalendáre si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Príspevok je 2 Eurá/kus.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

12.10.2020 pon 6:30 za +Júlia a Bartolomej
12.10.2020 pon 12:15 za +Michal
12.10.2020 pon 17:30 za +Andreja, Lýdia a Stanislav
13.10.2020 uto 6:30 za +Milan a Regina
13.10.2020 uto 12:15 za +Veronika
13.10.2020 uto 17:30 za +Gabriela, Nadežda, Michal a Carry
14.10.2020 str 6:30 za ZBP pre Annu, Ľubomíra a Mariana
14.10.2020 str 12:15 za ZBP a dar živej viery pre Máriu s rodinou
14.10.2020 str 17:30 za +Mária, Michal, Rozália a súrodenci
15.10.2020 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
15.10.2020 štv 12:15 za +Mária
15.10.2020 štv 17:30 za +Terézia a Ester
16.10.2020 pia 6:30 za uzdravenie a Božiu vôľu pre Zdenku
16.10.2020 pia 12:15 za ZBP pre Máriu a Alžbetu
16.10.2020 pia 17:30 za +Erika, René, Pavol a Mária
17.10.2020 sob 6:30 za +Miriam a Marek
17.10.2020 sob 12:15 za +Štefan a Jolana
17.10.2020 sob 17:30 za +Michal, Irena, Ján, František a Mária
18.10.2020 ned 7:00 za ZBP pre Beátu a Katarínu s rodinami
18.10.2020 ned 9:00 za +Mária, Alica a Michal
18.10.2020 ned 11:00 za +Anna, Daniela a Emil
18.10.2020 ned 17:30 za +Regina, Ernest a Ladislav