NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Liturgický kalendár

Pondelok 13. júna sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok 16. júna NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, SLÁVNOSŤ
Sobota 18. júna Panny Márie v sobotu
Nedeľa 19. júna 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Rôzne

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo štvrtok 16. júna je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú v našom kostole v stredu večer o 17:30 hod. vigílna sv. omša a vo štvrtok o 6:30, 12:15 a 17:30 hod. Vo štvrtok na prikázaný sviatok nespovedáme. Taktiež nebude ani večerná adorácia spojená so spovedaním o 20:00 hod. Pri tejto slávnosti môžu veriaci pri speve alebo recitovaní hymnu Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Srdečne vás pozývame na „Mariánsku sobotu“ v našom kostole, ktorá sa bude konať v sobotu 18. júna so začiatkom o 10:00 hod. Súčasťou programu bude spoločná modlitba ruženca, rozjímanie nad tajomstvom slávnostného ruženca Ktorý slávne vystúpil do neba“ (P. Šimon Tyrol, OP), sv. omša o 12:15 hod. a adorácia.

Na budúcu nedeľu 19. júna sa bude konať celomestská Eucharistická procesia, ktorá začne sv. omšou o 9:30 hod. v katedrále sv. Alžbety. Z tohto dôvodu sa v rámci Starého mesta, rozhodnutím otca arcibiskupa, nebudú konať okrem tejto slávnostnej sv. omše s procesiou, žiadne sv. omše od 9:00 do 12:00 hod. Sv. omše budú u nás preto len o 7:00 a 17:30 hod. Sv. omše o 9:00 a 11:00 hod. nebudú. Úmysly zrušených sv. omší budú odslúžené v rámci nedele pri ostatných sv. omšiach. Prosím informujte o tejto zmene všetkých, o ktorých viete, že navštevujú náš kostol. Na slávnostnú sv. omšu s procesiou ste všetci srdečne pozvaní.

V najnovšom čísle Alžbetinho listu sa okrem iného môžete dozvedieť o kňazskej a diakonskej vysviacke, ktorá bude na budúci týždeň v katedrále i o nových podujatiach vo farnosti. Povzbudzujeme vás k modlitbe za nové kňazské polovania.