20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok

20. augusta

sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

21. augusta

sv. Pia X., pápeža, spomienka

Štvrtok

22. augusta

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Piatok

23. augusta

sv. Ruženy Limskej, panny, spomienka OP

Sobota

24. augusta

sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Nedeľa

25. augusta

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ĎALŠIE OZNAMY

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na krásnom priebehu odpustovej slávnosti. Nech Vás náš Pán na príhovor našej nebeskej Matky zahrnie svojimi časnými i večnými dobrodeniami.

Stále je možnosť prihlasovania na cestu autobusom na Národný pochod za život, ktorý sa bude konať v Bratislave v nedeľu 22. septembra. Prihlasuje sa a bližšie informácie dostanete v sakristii Dómu sv. Alžbety.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

19.8.2019 pon 6:30 za +Ján
19.8.2019 pon 12:15 Za milosť obrátenia pre synov
19.8.2019 pon 17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
20.8.2019 uto 6:30 za +Pavol, Jolana, Mária a Pavol
20.8.2019 uto 12:15 Za ženy a dievčatá, aby si uvedomovali svoju dôstojnosť
20.8.2019 uto 17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
21.8.2019 str 6:30 za +Štefan a Johana
21.8.2019 str 12:15 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Jána, Annu s rodinou
21.8.2019 str 17:30 za +Helena a Vojtech
22.8.2019 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
22.8.2019 štv 12:15 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
22.8.2019 štv 17:30 za +Anna
23.8.2019 pia 6:30 za +Barbora, Juraj, Alžbeta a Ján
23.8.2019 pia 12:15 + Mikuláš
23.8.2019 pia 17:30 Za zdravie, Božie požehnanie a milosť obrátenia pre Karola, Erika a Romana s rodinami
24.8.2019 sob 6:30 za +Bartolomej
24.8.2019 sob 12:15 Za udravenie a obrátenie Veroniky, Emy, Andrey, Miloša, Mariana, Jozefa a Kataríny
24.8.2019 sob 17:30 za +Štefan, Mária a Jozef
25.8.2019 ned 7:00 Za Božie požehnanie a uzdravenie Janky a Mariana s rodinou
25.8.2019 ned 9:00 za +Daniela
25.8.2019 ned 11:00 za +Mária, Gejza a Juraj
25.8.2019 ned 17:30 Poďakovanie za 50. rokov života Norberta