5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok

11. februára

Prebl. Panny Márie Lurdskej, ľub. spomienka

Utorok

12. februára

bl. Reginalda Orleánskeho, kňaza, ľub. spomienka OP

Streda

13. februára

bl. Jordána Saského, kňaza, spomienka OP

Sobota

16. februára

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

17. februára

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 ĎALŠIE OZNAMY

Pozývame vás v utorok 12. februára o 18:30 do Veritasu, kde sr. Mélanie (USA) predstaví dobrovoľnícky projekt s názvom „Domov srdca“, ktorý je určený dobrovoľníkom, ktorí by istý čas 14-24 mesiacov radi kráčali bok po boku s tými, ktorých život je naplnený trápením a prostredníctvom vytvárania osobných vzťahov a to aj v krajinách tretieho sveta. Bližšie informácie na www.heartshomeusa.org.

Milí priaznivci divadla a kultúry, v predvečer sviatku sv. Valentína 13. februára o 18:30  Vás pozývame na ďalšie divadelné predstavenie do Veritasu (Dominikánske námestie 8). Insenáciu Manon Lescaut, ktorá predstavuje pútavý osud mladej devy naštudovala s konzervatoristami p. profesorka M. Vilhanová. Vstupné na predstavenie je dobrovoľné.

Vo štvrtok 14. februára pripadá 1150. výročie smrti sv. Konštantína – Cyrila. Preto budeme v tento deň sláviť v našom kostole votívne sv. omše k úcte našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

Vo štvrtok 14. februára o 18:30 h. budeme vo Veritase v Košiciach opäť otvárať “okná” do duchovného pozadia umenia Európy. Tentokrát bude témou stretnutia baroko v umení. Rozprávanie odborníkov bude spestrené ukážkami umeleckých diel z tohto obdobia. Všetci ste srdečne pozvaní.

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočni v štvrtok 14. februára od 8:00 do 15:00 h.

 ÚMYSLY SV. OMŠÍ

11.2.2019 pon 6:30 za obrátenie Juraja a Martina
11.2.2019 pon 12:15 za ZBP pre Janu s rodinou
11.2.2019 pon 17:30 za ZBP a uzdravenie pre Juraja a Ľudmilu
12.2.2019 uto 6:30 za ZBP a obrátenie pre Ľubomíra, Ľudovíta a Miroslava
12.2.2019 uto 12:15 za +Mária a Štefan
12.2.2019 uto 17:30 za všetkých +príbuzných a známych
13.2.2019 str 6:30 za ZBP pre Michala, Alicu a Tamaru
13.2.2019 str 12:15 za +Anton, Mária, Michal a Jolana
13.2.2019 str 17:30 za ZBP pre Máriu, Alžbetu, Jána a Vincenta
14.2.2019 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
14.2.2019 štv 12:15 za +Andrej a Mária
14.2.2019 štv 17:30 za ZBP pre Martinu a Andreju
15.2.2019 pia 6:30 za +Ján a Maroš
15.2.2019 pia 12:15 za ZBP a dar živej viery pre Dominika a Luciu
15.2.2019 pia 17:30 za ZBP a svätosť života pre kňazov v Košiciach
16.2.2019 sob 6:30 + Ladislav a Margita
16.2.2019 sob 12:15 za +Štefan a Jolana
16.2.2019 sob 17:30 za ZBP pre Jozefa s rodinou
17.2.2019 ned 7:00 za +Štefan a Jphana
17.2.2019 ned 9:00 za ZBP pre Michala s rodinou
17.2.2019 ned 11:00 za +Pavol, Alžbeta, Katarína a Jozef
17.2.2019 ned 17:30 za +Barbora, Ján, Jozef, Júlia, Mária a Ján a Júlia