1. ADVETNÁ  NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok

3. decembra

sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Piatok

6. decembra

sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

Sobota

7. decembra

sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa

8. decembra

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

ĎALŠIE OZNAMY

Túto nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná jesenná zbierka na charitu. Svoj finančný dar môžete vložiť do označenej pokladničky pod chórom. Ďakujeme.

Túto nedeľu 1. decembra sa koná po sv. omši o 9:00 hod. stretnutie ružencového bratstva. Taktiež túto nedeľu bude po večernej sv. omši stretnutie ctiteľov dieťaťa Ježiša. Na večernú sv. omšu a následnú pobožnosť pri Pražskom jezuliatku všetkých srdečne pozývame.

Od tejto nedele 1. decembra začíname zapisovať úmysly sv. omší na január, február a marec 2020. Zapisovať budeme po sv. omšiach.

S adventným obdobím sú späté aj rorátne sv. omše, ktoré sa na svitaní slúžia k úcte Panny Márie. V budúcom týždni budú roráty v našom kostole v stredu a štvrtok s nasledovným programom: 6:00 ranné chvály s posvätným čítaním; 6:30 sv. omša; cca. 7:00 agapé vo Veritase. Na duchovné prežitie adventu spolu s Pannou Máriou vás srdečne pozývame.

Piatok 6. decembra je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme podľa obvyklého poriadku.

V strede kostola pri časopisoch si môžete zobrať nové číslo Alžbetinho listu. Zvlášť dávame do pozornosti ponuku Dňa otvorených dverí na cirkevných školách v Košiciach, aktivity na obdobie adventu pre deti, či možnosť prihlasovania chorých a starých k zaopatreniu pred vianočnými sviatkami.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

2.12.2019 pon 6:30 za +Štefan a Veronika
2.12.2019 pon 12:15 za +rodiny Girmanovej
2.12.2019 pon 17:30 za +Jozefa
3.12.2019 uto 6:30 za +Ján a Mária
3.12.2019 uto 12:15 za +Andrej a Johana
3.12.2019 uto 17:30 za ZBP a dary DS pre Andreju
4.12.2019 str 6:30 za +Štefan a Johana
4.12.2019 str 12:15 za ZBP pre Máriu a Tomáša
4.12.2019 str 17:30 za +Jozef a Margita
5.12.2019 štv 6:30 za zomrelých bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov OP
5.12.2019 štv 12:15 za ZBP pre Jolanu, Máriu a Likáša
5.12.2019 štv 17:30 za +Pavol, Mária, Ján a Jozef
6.12.2019 pia 6:30 za +Mikuláš a Vladislav
6.12.2019 pia 12:15 za +Vojtech a Viktor
6.12.2019 pia 17:30 za ZBP a dary DS pre Andreju
7.12.2019 sob 6:30 za +Ľubomír, Peter, Robert a Dušan
7.12.2019 sob 12:15 za +Emil
7.12.2019 sob 17:30 za +Július, Mária, Štefan a Anna
8.12.2019 ned 7:00 za ZBP pre pátra Charbela
8.12.2019 ned 9:00 za +Ľudmilu
8.12.2019 ned 11:00 za +Ján, Milada, Margita a Ján
8.12.2019 ned 17:30 za +Stanislav, Karol a Mária