34. NEDEĽA V CEZROŇOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

Pondelok

21.novembra

Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok

22. novembra

sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Štvrtok

24. novembra

sv. Ignáca Delgadu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka OP

Piatok

25. novembra

sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spomienka

Sobota

26. novembra

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

27. novembra

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Rôzne

Budúcou nedeľou začína adventné obdobie – obdobie prípravy pred slávnosťou Narodenia Pána. Počas sv. omší budúcej nedele budeme požehnávať adventné vence. Tak ako býva zvykom, počas budúcej 1. adventnej nedele sa bude konať jesenná zbierka na charitu.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 22: novembra o 17:00 hod. v katolickom kruhu v Prešove na Jarkovej ulici 77. Stretnutie povedie o.Jozef Novický a téma je ,,Nestratiť svoju dôstojnosť”.

Teraz na záver sv. omše bude zasväcujúca pobožnosť Kristovi Kráľovi. Pri recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môžeme pri dnešnej slávnosti získať úplné odpustky.