V utorok 13. júna 2017 sa v priestoroch košického hotela Double Tree by Hilton uskutočnila záverečná konferencia sumarizujúca programovacie obdobie 2009 až 2014 a plánovacie nasledujúce projektové obdobie. Konferencia sa týkala dvoch oblastí : Ochrana a revitalizácia kultúrneho dedičstva a Domáce a rodovo podmienené násilie. Doobedňajší program bol spoločný pre obe skupiny participantov. Vystúpili na ňom p. Krak – GR Sekcie pre bilaterálne finančné nástroje, p. Inga Magistad, J.E. veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku, p. Mojžiš – RO Grantov EHP a Nórska a i. V poobedňajších hodinách pokračoval program v panelových prezentáciách jednotlivých projektov: Nitra hrad, Modrý Kameň, drevené chrámy a Cyklistický chodník ikon, Štátne divadlo Košice, NKP hrad Devín. Na záver programu v priestoroch hotela bolo spoločné neformálne stretnutie. V podvečerných hodinách bola organizovaná spoločná prehliadka troch objektov, v ktorých boli realizované jednotlivé projekty obnovy kultúrneho dedičstva. Najskôr sme spoločne navštívili Dóm sv. Alžbety, následne Štátne divadlo Košice a na záver Kostol nanebovzatia Panny Márie v Košiciach. Touto prehliadkou sme ukončili spoločný program konferencie.