V pondelok 13. marca Dominikánsky konvent v Košiciach privítal vzácnu návštevu – veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva na Slovensku, Jej Excelenciu Inge Magistad. Pani veľvyslankyňa si pozrela priestory kláštora a kostola, hlavne v súvislosti s využívaním finančných prostriedkov z Nórskych fondov, určených na reštavratórske práce na fasáde kostola. Zaujímamla sa tiež o ďalšie možnosti kultúrnej spoluprácu medzi Dominikánskym konventom v Košiciach a partnerskou organizáciou v Nórsku. S využitím finančných prostriedkou a s propagáciou nórskej kultúry, zo strany košického konventu vyjadrila spokojnosť.